Verzuim Loondoorbetaling en KwiekVoor elke werkgever

Je wilt graag de unieke kwaliteit, creativiteit en snelheid van Kwiek arbodienst combineren met een verzuimverzekering. Kan dat? Ja zeker, dat kunnen we je bieden!

Kwiek arbodienst pakt op een innovatieve manier verzuim aan. Kwiek is net even sneller, persoonlijker en creatiever dan je als werkgever gewend bent. Kwiek biedt de werkgever de keuze uit verschillende arbo-pakketten. Daarnaast biedt Kwiek ook oplossingen als het gaat om: duurzame inzetbaarheid, reïntegratie, 2e spoor, assessments, enz. Kortom Kwiek is er voor jou als werkgever!

Maar je wilt niet alleen een goede arbodienst maar ook een verzuimverzekering voor het risico:
– van twee jaar loondoorbetaling van een zieke werknemer.

Wat gaan we voor je doen? In de onderstaande opdrachtspecificatie kun je precies per onderdeel lezen wat dit pakket (onze opdracht) inhoudt.

Bij deze opdracht staat de keus vast om te gaan werken met Kwiek arbodienst centraal. U wilt als werkgever graag uw arbo-activiteiten onderbrengen bij Kwiek arbodienst. Vervolgens wenst u de Kwiek arbodiensten te combineren met een af te sluiten verzuimverzekering.

De bemiddeling tot een verzekering richt zich op de volgende dekking(en):
voor het risico van het loondoorbetalingsplicht en de reïntegratieplicht in de eerste twee jaar van ziekte.

U ontvangt van ons algemene informatie over een verzuimverzekering.

U doorloopt een inventarisatie van uw bedrijfssituatie over, uw kennis en ervaring, uw doelstellingen en uw risicobereidheid m.b.t. het verzuimrisico. Deze inventarisatie doorloopt u middels een online vragenlijst. Daarnaast vragen wij u via een handige online checklist, om diverse documenten aan uw online dossier toe te voegen. Bijvoorbeeld lopende verzuimverzekeringen, verzuimcijfers, personeelsregelingen, enz.

Over het algemeen geldt, des te meer informatie u met ons kan delen over uw situatie en uw wensen, des te beter kunnen wij u adviseren en voor u op zoek gaan naar een passende verzekeringsoplossing. We willen u dan ook vragen om zo veel mogelijk informatie met ons te delen.

Wij analyseren de gegevens vanuit de inventarisatiefase en de door ons ontvangen stukken. Deze informatie gebruiken wij grotendeels ter onderbouwing van het advies.

U ontvangt een duidelijk adviesrapport en met daarin een samenvatting waarin u kunt lezen wat ons advies is en de onderbouwing daarbij. Uiteraard bespreken we dit adviesrapport (online) met u en ook de daarbij verschillende verzekeringsmogelijkheden.

Wij vragen offerte(s) voor u op bij één of meerdere aanbieders. Wij maken een vergelijking van deze offerte(s). De vergelijkingen zijn op basis van premie en geselecteerde onderdelen van de voorwaarden. De vergelijkingen vindt u in het adviesrapport.

Verzuimverzekeraars stellen, net als de wetgever, een arbodienst verplicht. Deze opdracht richt zich specifiek om te bemiddelen in offertes i.c.m. één specifieke arbodienst; Kwiek Arbodienst. Hierdoor vervallen automatisch o.a. de volgende extra dekkingen/garanties:
MKB Ontzorgpakket (all-in pakket o.a. (financiële) garanties op gebied van reïntegraties)
Pootwachtergarantie (dekking voor het risico van een UWV boete)

Opmerking: Verzekeraars bestuderen het door ons aangeboden dossier of zij voor dit risico een offerte wensen uit te geven en/of het risico te accepteren. De mogelijkheid bestaat bij bepaalde risico’s dat verzekeraars geen of een beperkte offerte en/of dekking wensen aan te bieden. Advies en Kies kent wel een inspanningsverplichting maar geen resultaatverplichting bij dergelijke zaken.

We geven u uiteindelijk een advies over welke offerte voor uw bedrijf een passend oplossing is voor de risico’s die u wilt dekken. Dit voor het/de risico(’s) zoals ook bij introductie beschreven. Ons advies en de onderbouwing daarvan vindt u in het adviesrapport.

Wij begeleiden u bij het aanvragen van het gekozen financiële product en wij verzorgen het contact met de betrokken aanbieder met als doel om het financieel product voor u af te sluiten. Wij controleren de ontvangen opgestelde overeenkomst(en) en/of polis(sen). Vervolgens zeggen we in samenspraak met u eventueel oude overeenkomsten van verzekeraars en arbodiensten op. Wij archiveren het dossier en de ontvangen overeenkomst(en) en/of polis(sen) voor u in ons systeem.

Bij Advies en Kies houden we van duidelijk communiceren. Dat is wel zo prettig. Daarom hebben we in het kort, in hoofdlijnen, voor u opgesomd welke diensten u wėl en niet van ons kan verwachten.

Inventarisatie: bij deze opdracht inventariseren we wel uw bedrijfssituatie & uw wensen.

Analyseren: bij deze opdracht analyseren en controleren we wel uw (bedrijfs) gegevens en omstandigheden.

Informeren: Bij deze opdracht ontvangt we u wel informatie over het onderwerp van uw keuze.

Adviseren: Bij deze opdracht gaan we u wel adviseren.

Bemiddelen (berekeningen): Bij deze opdracht maken we wel offerte(s) of berekeningen voor u.

Bemiddelen (afsluiten): Bij deze opdracht zullen we wel voor u bemiddelen (bijvoorbeeld het afsluiten van van een financieel product).

Servicecontract: Bij deze opdracht is wel een servicecontract van van toepassing.
BTW en/of assurantiebelasting: Omdat bij deze opdracht de intentie bestaat om te bemiddelen betaalt u over het tarief van deze opdracht geen 21% BTW. Het tarief is eveneens vrijgesteld van 21% assurantiebelasting.
Provisie: U ontvangt doorgaans 50% korting op de doorlopende reguliere provisie van de gekozen verzekeraar(s).

Verzuim Loondoorbetaling en Kwiek
Eenmalige afsluitkosten
12
Wil je een adviseur op locatie?
Servicecontract
In één keer: 555,00 Daarna per maand: 15,00