Agro FinancieringVoor de agrarische ondernemer met groeiambities
Partnerdienst

Wat doe je wanneer jij op het punt staat om uit te breiden of een agrarisch (familie)bedrijf over te nemen? Je gaat op zoek naar een passende manier van financiering. Het vastleggen van een zakelijke hypotheek is de afgelopen jaren echter steeds lastiger geworden. Als ondernemer, als business partner en misschien zelfs als (potentieel) werkgever zoek je in zo’n geval naar een geschikte oplossing. Wij stellen je graag voor aan Voordegroei.

“Bij Voordegroei begrijpen we boeren die vooruit willen ”
Voordegroei helpt agrarische (familie)bedrijven, scale ups en het Nederlandse MKB om plannen te financieren. Voordegroei is:
– Persoonlijk en laagdrempelig;
– Snel en flexibel, in de regel kunnen ze binnen twee weken financiering verstrekken;
– Zich bewust van jouw verhaal achter de cijfers, dat vinden ze zelfs minstens net zo belangrijk;
– Flexibel in aflossing;
– Aantrekkelijk qua voorwaarden;
– Erkend MKB-financier.

“Van bedrijfsovername tot het financieren van een nieuwe schuur ”
Door de financiering van Voordegroei konden al vele agrarische bedrijven doorgroeien, kwamen bedrijfsopvolgingen en overnames tot stand en werden bedrijfspanden en machines aangeschaft om te bouwen aan een mooie toekomst.

Voordegroei investeert in groei, innovatie, technologie en duurzaamheid. Zij staat voor het behoud en verdere ontwikkeling van familiebedrijven, scale-ups en het Nederlandse MKB. Agrarische ondernemers kunnen bij Voordegroei terecht voor financiering van:
– Aankoop van een pand, loods, schuur of grond
– Aankoop landbouwmachines
– Werkkapitaal voor het combineren van boerderij met een zorgfunctie
– Verduurzaming, modernisering of innovatie van boerderij
– Uitkoop familielid of aandeelhouder
– Inkoop familielid of aandeelhouder

“Een ondernemende oplossing voor ons financieringsvraagstuk”

Voordegroei richt zich op Nederlandse agrarische ondernemers die al minimaal twee jaar bestaan. Zij hebben een financieel gezond bestaan, maar willen een bedrijfsfinanciering of zakelijk krediet vanaf € 100.000,- aanvragen.

Agrarische bedrijven die bij Voordegroei in aanmerking komen moeten de kritische startup fase voorbij zijn. De terugbetaalcapaciteit moet namelijk voldoende zijn om aan de rente en aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. Voordegroei verstrekt uitsluitend leningen en biedt geen mogelijkheden voor een investering in aandelen, convertibles of formeel achtergesteld vermogen. Daarnaast worden er geen financieringen verstrekt voor niet duurzame veeteelt of visserij, grote commerciële projecten zoals windmolenparken en verhuurd onroerend goed.

Wat gaan we voor je doen? In de onderstaande opdrachtspecificatie kun je precies per onderdeel lezen wat dit pakket inhoudt.

Bij deze dienst probeert Voordegroei u een passende financiering te bieden die aansluit bij uw kredietbehoefte.

Nadat u het pakket heeft besteld rekent u binnen de Mijn Advies en Kies omgeving € 0,01 cent af. Dit vragen wij ter verificatie van u als aanvrager en uw onderneming. U doorloopt vervolgens de inventarisatie. Na een eerste analyse neemt Voordegroei contact met u en/of uw adviseur op voor een korte intake en krijgt u direct inzicht in de haalbaarheid van de financiering. Indien uw aanvraag aan de acceptatiecriteria voldoet worden de cijfers grondig geanalyseerd. Vervolgens spreekt Voordegroei met u en/of de adviseur om ook inzicht te krijgen in het verhaal achter de cijfers, het verdienmodel en uw ambities. Hierna bepreekt Voordegroei een concept financieringsmodel met u. Wanneer dit concept aansluit bij uw verwachtingen, zal dit voorstel verder worden uitgewerkt tot een definitieve offerte. Deze zal u worden voorgelegd ter beoordeling. Zodra de financieringsaanvraag door Voordegroei is goedgekeurd, bent u verzekerd van passende financiering. MKB-leningen worden door Voordegroei direct verstrekt vanuit haar MKB-fondsen.

Nadat u € 0,01 heeft afgerekend, start u binnen de Mijn Advies en Kies omgeving met het beantwoorden van de vragenformulieren en het uploaden van de gevraagde stukken

U ontvangt vooraf informatie van Voordegroei

Voordegroei heeft een inventarisatie voor u klaar gezet op de Mijn Advies en Kies omgeving, waar wij u naar doorsturen zodra u de verificatie heeft voltooid. Deze inventarisatie doorloopt u middels een online vragenlijst. Daarnaast vragen wij u via een handige online checklist, om diverse documenten aan uw online dossier toe te voegen. Wij vragen altijd om uw jaarcijfers, de prognose/ begroting met daarbij een onderbouwing en de mogelijkheden om zekerheden in te brengen. Indien u een businessplan heeft, ontvangen wij dat ook graag.

Over het algemeen geldt, des te meer relevante informatie u met ons kan delen over uw situatie en uw wensen, des te beter kan Voordegroei u adviseren en voor u op zoek gaan naar een passende financiering. We willen u dan ook vragen om zo veel mogelijk relevante informatie met ons te delen.

Voordegroei analyseert de door Advies en Kies doorgestuurde inventarisatie. Zij kijkt of de financiering in de basis passend is bij haar acceptatiecriteria. Voordegroei kan bij u extra stukken opvragen of aanvullende vragen stellen ter verduidelijking van de aanvraag.

Wanneer de financiering in de basis passend is, volgt altijd een gesprek met u en/of uw adviseur, bij voorkeur bij u op locatie. Videobellen kan in bepaalde gevallen ook een geschikte methode zijn. In dit gesprek worden uw plannen en de ondernemersstrategie besproken en wordt er gekeken welke zekerheden ingebracht kunnen worden. Als u een goed gevoel heeft over Voordegroei en ook Voordegroei positief is, kunnen volgende stappen worden gezet.

Na bevestiging van beide partijen werkt Voordgroei uw aanvraag en beoordeling uit en laat dit beoordelen door de kredietcommissie van Voordegroei. Vervolgens ontvangt u een definitieve offerte met de exacte details van de financiering. U ontvangt deze ter beoordeling. Na akkoord worden de gelden op de afgesproken wijze overgemaakt.

Bij Advies en Kies houden we van duidelijk communiceren. Dat is wel zo prettig. Daarom hebben we in het kort, in hoofdlijnen, voor u opgesomd welke diensten u wėl en niet van ons kan verwachten.

Beperkte rol voor Advies en Kies
Bij deze dienst biedt Advies en Kies de financieringsmogelijkheden aan van haar partner: Voordegroei.
De rol van Advies en Kies is daardoor beperkt tot de facturatie van het te betalen bedrag van € 0,01 (ID verificatie) en het digitaal aanbieden van de online vragenformulieren plus upload mogelijkheid van de gevraagde stukken. Tevens zal Advies en Kies deze ingevulde formulieren en stukken voor u naar Voordegroei verzenden. Na deze fase zal Advies en Kies geen partij meer zijn bij het vervolgtraject en zal Voordegroei rechtstreeks met u communiceren voor de verdere afhandeling van de financieringsaanvraag.

Agro Financiering
Betaalmogelijkheden
Wil je een adviseur op locatie?
Servicecontract
In één keer: 0,01 Daarna per maand: 0,00