Bestuurdersaansprakelijkheid Doe-Het-Zelf
Bestuurdersaansprakelijkheid Doe-Het-ZelfVoor DGA's, bestuurders en commissarissen

Kun je zelf zonder advies een Markel bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten? Ja, dat kan!

Advies en Kies heeft voor deze Doe-Het-Zelf producten een speciale website opgericht waar je dit geheel zonder een adviseur, zelf kan afsluiten. Op Polisselect.nl kun je zelf een Markel bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering berekenen en aanvragen. Dit doe je geheel zonder hulp en advies. Wanneer je toch liever een Markel bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aanvraag met advies en hulp van een adviseur, kies dan voor Aansprakelijkheid Compleet.

Wat gaan we voor je doen? In de onderstaande opdrachtspecificatie kun je precies per onderdeel lezen wat dit pakket (onze opdracht) inhoudt.

Advies en Kies heeft de website Polisselect Nederland opgericht die specifiek is gericht op het geheel zelfstandig afsluiten van een Markel bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Dit gebeurd op basis van execution only spelregels (afsluiten zonder advies).

Bij deze opdracht is het primaire doel dat u geheel zelfstandig en zonder advies, een Markel bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluit op de website Polisselect Nederland. Mocht u toch advies en begeleiding wensen over een Markel bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, dan verwijzen wij u graag naar een ander opdracht tot dienstverlening (zie pakket: Aansprakelijkheid Compleet).

Via de rekentool & aanvraagstraat op polisselect.nl, doorloopt u deze online aanvraagstraat. U volgt daarbij de volgende stappen:
1. U stelt uw polis en dekkingen samen en het systeem berekend vervolgens uw premie
2. U vult de gevraagde bedrijfsgegevens in
3. U beantwoord eerlijk alle slotvragen en vult de betaalgegevens in
4. U rond de aanvraag af en dient de aanvraag in
5. Na uw aanvraag, besteld u vervolgens het doosje Bestuurdersaansprakelijkheid Doe-Het-Zelf op www.AdviesenKies.nl
6. U rekent vervolgens dit doosje af in het Mijn Advies en Kies portaal
7. Pas na het moment van betalen, zet Advies en Kies uw verzekeringsaanvraag door naar de verzekeraar.
8. Advies en Kies ondersteunt u administratief gedurende uw verzekeringsaanvraag

Op de website van Polisselect Nederland, kunt u op de pagina(’s) van Markel, veel informatie vinden over hun producten. Op deze pagina(’s) en met name in de rekentool & aanvraagstraat kunt u vooraf ook de voorwaarden en verzekeringskaarten downloaden.

Bij deze opdracht inventariseren wij niet uw persoonlijke- en bedrijfssituatie als mede uw persoonlijke- en bedrijfsrisico’s. Daarnaast brengen we ook niet uw doelstellingen en uw risicobereidheid in kaart.

Bij deze opdracht, analyseren wij niet uw persoonlijke- en bedrijfssituatie, omstandigheden als mede uw persoonlijke- en bedrijfsrisico’s. Wij analyseren de gegevens van deze nieuwe verzekeringsaanvraag ook niet met eventueel eerder verkregen gegevens van bij ons in het verleden afgesloten verzekering(en). Wenst u deze werkzaamheden toch? Dan verwijzen wij u naar een opdracht tot dienstverlening met meer service, te weten Aansprakelijkheid Compleet.

U ontvangt geen adviesrapport

U ontvangt geen offerte(s). U maakt uw keuzes aan de hand van de uitkomsten van de online rekentool(s) op Polisselect.nl

We geven u geen advies over welke verzekering(en) voor uw een passend oplossing is/zijn voor de risico’s die u wilt dekken.
Wij hechten er aan u te melden dat wij u bij het uitvoeren van uw opdracht op geen enkele manier advies, sturing of feedback zullen geven ten aanzien van uw wensen met betrekking tot de af te sluiten verzekering(en) noch ten aanzien van voor u relevante wets- en poliswijzigingen. Ook zullen wij u niet adviseren over de eventuele fiscale aspecten van de verzekering.

Wij begeleiden u op het administrative vlak bij het aanvragen van het gekozen financiële product en waarbij u zelf alle specificaties (gewenste dekkingen) aanlevert waaraan de verzekering moet voldoen. Wij verzorgen het contact met de gekozen verzekeraar, met als doel om de verzekering(en) voor u af te sluiten. Wij controleren alleen en niet meer dan dat de ontvangen opgestelde overeenkomst(en) en/of polis(sen) met de gegevens van uw aanvraag. Vervolgens archiveren wij het dossier en de ontvangen overeenkomst(en) en/of polis(sen) voor u in ons systeem.

Opmerking: Verzekeraars bestuderen het door ons aangeboden dossier of zij voor dit risico een offerte wensen uit te geven en/of het risico wensen te accepteren. De mogelijkheid bestaat bij bepaalde risico’s dat verzekeraars geen of een beperkte offerte en/of dekking wensen aan te bieden. Wij kennen wel een inspanningsverplichting maar geen resultaatverplichting bij dergelijke situaties.

We geven graag duidelijkheid over onze tarieven en de premies van verzekeraars daar waar mogelijk is.

Onze tarieven

We kennen verschillende methodieken als vergoeding(en) voor onze werkzaamheden:

1. Opdrachten die een éénmalig tarief kennen:
Éénmalige tarieven kunt u ineens betalen middels Ideal of zonder rente- en opslagkosten gespreid betalen over 12 gelijke maandtermijnen. Wanneer u kiest voor gespreid betalen, middels SEPA machtiging (automatische incasso), dan start de incasso van de eerste maandtermijn direct vanaf het moment van de bevestiging van uw bestelling en het activeren van de SEPA machtiging in Mijn Advies en Kies.

Vanaf het moment dat u per email een bestelbevestiging van uw opdracht ontvangen heeft en daarmee een betalingsverplichting met ons bent aangegaan, staat direct het verzoek tot het betalen van deze opdracht klaar op Mijn Advies en Kies. U ontvangt na 24 uur per email een betalingsherinnering, wanneer u de betaling nog niet heeft afgerond.

De betaling voor de werkzaamheden van onze opdracht staat geheel los van de betaling van een premie van een eventueel verzekeringsproduct bij een verzekeringsmaatschappij.

2. Opdrachten die een doorlopend Servicecontract kennen:
Bij opdrachten die een doorlopend Servicecontract kennen, kunt u deze voldoen middels het afgeven van een SEPA machtiging (automatische incasso). Deze machtiging geeft u af in Mijn Advies en Kies.

Vanaf het moment dat u per email een bestelbevestiging van uw opdracht ontvangen heeft en daarmee een betalingsverplichting met ons bent aangegaan, staat direct het verzoek tot het betalen van deze opdracht klaar op Mijn Advies en Kies. U ontvangt na 24 uur per email een betalingsherinnering, wanneer u de betaling nog niet heeft afgerond.

De betaling voor de werkzaamheden van onze opdracht (Servicecontract en eventueel eenmalige vergoeding) staat geheel los van de betaling van een premie van een eventueel verzekeringsproduct bij een verzekeringsmaatschappij.

Bij Servicecontracten i.c.m. een eenmalige vergoeding is bij het vaststellen van het totale tarief voor onze werkzaamheden rekening gehouden dat het Servicecontract direct ingaat bij het aangaan van de opdracht (moment van ontvangst van de bestelbevestiging).

Premies van verzekeraar(s):
Voor alle duidelijkheid, de premies van verzekeringsproducten van verzekeraars die eventueel gepaard gaan met de opdracht, staan geheel los van de tarieven voor onze werkzaamheden. In onze opdrachtbevestigingen vindt u enkel en alleen de tarieven voor onze werkzaamheden. Wanneer wij, als mogelijk onderdeel van onze opdracht, u verzekeringsofferte(s) of polis(sen) aanbieden, vindt u hierin de premies die de verzekeraar(s) vragen voor het afdekken van de gewenste risico’s.

Bij Advies en Kies houden we van duidelijk communiceren. Dat is wel zo prettig. Daarom hebben we in het kort, in hoofdlijnen, voor u opgesomd welke diensten u wėl en niet bij deze opdracht van ons kan verwachten.

– Inventarisatie: Wij inventariseren niet uw persoonlijke- en bedrijfssituatie plus de bijbehorende risico’s.
– Analyseren: Wij analyseren en controleren niet uw persoonlijke- en bedrijfsgegevens, risico’s en omstandigheden.
– Informeren: U ontvangt vooraf de (wettelijke verplichte) informatie over de verzekering(en) op de webpagina’s polisselect.nl en/of in de rekentool & aanvraagstraat van de gewenste verzekeraar.
– Adviseren: Bij deze opdracht gaan we u niet adviseren.
– Bemiddelen (berekeningen): U maakt zelf de berekening en offertes in de beschikbare rekentool & aanvraagstraat op Polisselect.nl
– Bemiddelen (afsluiten): U sluit zelf online de verzekering af in de rekentool & aanvraagstraat van de gekozen verzekeraar op Polisselect.nl. Wij helpen u daarna met het verder bemiddelen en administratieve ondersteuning om tot de gewenste verzekering te komen.

Servicecontract: Bij deze opdracht is wel een servicecontract van van toepassing.
BTW en/of assurantiebelasting: Omdat bij deze opdracht de intentie bestaat om te bemiddelen betaalt u over het tarief van deze opdracht 21% assurantiebelasting.
Provisie: Bij deze opdracht ontvangt Advies en Kies BV de reguliere provisie van de gekozen verzekeraar(s). We verwijzen u daarvoor ook naar uw opdracht tot dienstverlening, Servicecontract en bijbehorende voorwaarden.

Bestuurdersaansprakelijkheid Doe-Het-Zelf
Betaalmogelijkheden
12
Wil je een adviseur op locatie?
Servicecontract
In één keer: 11,90 Daarna per maand: 1,95