BoerenBusiness Goudse AOV
BoerenBusiness Goudse AOVVoor boeren die een Goudse AOV met korting willen

Je bent boer en je wil graag een AOV afsluiten. Het liefst goed en niet te duur. Als (aankomend) lid van Boerenbusiness, kun je via ons een stevige korting krijgen op een BoerenBusiness AOV van De Goudse Verzekeringen.

Advies en Kies heeft het initiatief genomen voor het het ontwikkelen van deze unieke Boeren AOV. Door het bij elkaar brengen van De Goudse als kwalitatieve AOV verzekeraar en Boerenbusiness als het online nieuwsmedium voor de professionele boer, is er unieke Boeren AOV ontstaan. Een AOV met extra dekking tegen een zeer gunstig tarief. Wanneer je lid bent of wordt van BoerenBusiness, dan ontvang je ook nog eens een mooie doorlopende korting op de al zeer scherpe premie.

De Goudse Verzekeringen is een specialist op gebied van inkomensverzekeringen, waaronder een prima AOV voor de boer. Deze Goudse AOV kent nog vele mogelijkheden en bij dit pakket helpen we je stap voor stap om een passende Goudse Boeren AOV af te sluiten. We informeren je eerst over de mogelijkheden van een AOV en vervolgens inventariseren jouw persoonlijke wensen en doelen.

Nadat we al deze gegevens hebben verzameld, maken we een goede analyse. Uit deze analyse volgt vervolgens de “bouwtekening” van jouw AOV. In het AOV adviesrapport geven we per onderdeel advies en daarbij ook de onderbouwingen. Welke onderdelen? Denk aan: de verzekerde bedragen, de eigen risico periode (wachttijd), de eindleeftijd, indexaties, het arbeidsongeschiktheidscriterium, enz., enz.

Bij dit pakket, maken we alleen Goudse AOV berekeningen voor je en vragen we alleen bij de Goudse offertes voor je op. We zetten de verschillende scenario’s en Goudse producten naast elkaar. Deze vergelijkingen presenteren we jou in ons AOV advies rapport. Wil je graag dat we meerdere AOV verzekeraars vergelijken? Kies dan voor AGRO AOV Compleet. Bij die opdracht kijken we breder dan De Goudse en verkennen we de AOV markt voor je.

Uiteindelijk helpen we je om een goede keuze te maken en adviseren wij je, welke Goudse AOV offerte goed bij jou past. Heb je een AOV lopen? Dan betrekken we deze ook bij de analyse en het advies. Wanneer dit nodig is, kunnen we deze uiteindelijk ook voor je opzeggen of zelfs aanpassen.

De laatste stap is dat we de door jouw gewenste AOV aanvragen bij De Goudse. Ook hier ondersteunen we je bij het aanvraag- en acceptatieproces.

Wat gaan we voor je doen? In de onderstaande opdrachtspecificatie kun je precies per onderdeel lezen wat dit pakket (onze opdracht) inhoudt.

Bij deze opdracht is het primaire doel om voor voor u een passende AOV bij De Goudse Verzekeringen af te sluiten. We betrekken daarbij alleen de AOV producten van De Goudse en niet van andere AOV verzekeraars. Mocht u dat toch wensen, dan verwijzen wij u graag naar een ander opdracht tot dienstverlening (zie pakket: AGRO AOV Compleet).

Na het informeren over een AOV, doorloopt u de online inventarisatie. Wij analyseren vervolgens uw gegevens en gebruiken deze voor de opmaak van uw persoonlijke AOV adviesrapport. Hierin vindt u alleen vergelijkingen van De Goudse AOV producten. We adviseren u vervolgens een passende Goudse AOV en helpen u met het afsluiten daarvan.

U ontvangt van ons algemene informatie over een AOV.

We inventariseren uw (financiële) situatie bij arbeidsongeschiktheid, uw kennis en ervaring, uw doelstellingen en uw risicobereidheid. Deze inventarisatie doorloopt u middels een online vragenlijst. Daarnaast vragen wij u via een handige online checklist, om diverse documenten aan uw online dossier toe te voegen. Bijvoorbeeld lopende AOV’s, jaarcijfers en/of begrotingen, pensioenregelingen, enz.

Over het algemeen geldt, des te meer informatie u met ons kan delen over uw situatie en uw wensen, des te beter kunnen wij u adviseren en voor u op zoek gaan naar een passende Goudse AOV. We willen u dan ook vragen om zo veel mogelijk informatie met ons te delen.

Wij analyseren de gegevens vanuit de inventarisatiefase en de door ons ontvangen stukken. Deze informatie gebruiken wij grotendeels ter onderbouwing van het advies.

U ontvangt een duidelijk adviesrapport en met daarin een samenvatting waarin u per onderdeel kunt lezen wat ons advies is en de onderbouwing daarbij. De volgende onderdelen komen o.a. daarbij aan bod:
– Advies en onderbouwende berekening om de verzekerde som(men) vast te stellen;
– Advies en onderbouwende berekening om de eigenrisico periode (wachttijd) te bepalen;
– Advies en onderbouwende berekening om de eindleeftijd te bepalen;
– Advies en onderbouwing m.b.t. type AOV en tegen welke kwaliteit;
– Advies en onderbouwing m.b.t. arbeidsongeschiktheidscriterium en uitkeringsdrempel;
– Advies en onderbouwing m.b.t. tarifering, premiecondities en kortingsmogelijkheden.

Uiteraard bespreken we dit adviesrapport (online) met u en ook de daarbij verschillende verzekeringsmogelijkheden.

Wij vragen offerte(s) voor u op bij één aanbieder: De Goudse Verzekeringen. Wij maken een vergelijking van deze Goudse offerte(s). De vergelijkingen zijn op basis van premie en geselecteerde onderdelen van de voorwaarden. De vergelijkingen vindt u in het adviesrapport.

We geven u uiteindelijk een advies over welke Goudse offerte voor uw een passend oplossing is voor de risico’s die u wilt dekken. Dit voor het/de risico(’s) zoals ook bij introductie beschreven. Ons advies en de onderbouwing daarvan vindt u in het adviesrapport.

Wij begeleiden u bij het aanvragen van het gekozen financiële product en wij verzorgen het contact met De Goudse Verzekeringen, met als doel om het financieel product voor u af te sluiten. Wij controleren de ontvangen opgestelde overeenkomst(en) en/of polis(sen). Vervolgens zeggen we in samenspraak met u eventueel oude overeenkomsten van verzekeraars op. Wij archiveren het dossier en de ontvangen overeenkomst(en) en/of polis(sen) voor u in ons systeem.

Opmerking: Verzekeraars bestuderen het door ons aangeboden dossier of zij voor dit risico een offerte wensen uit te geven en/of het risico wensen te accepteren. De mogelijkheid bestaat bij bepaalde risico’s dat verzekeraars geen of een beperkte offerte en/of dekking wensen aan te bieden. Wij kennen wel een inspanningsverplichting maar geen resultaatverplichting bij dergelijke situaties.

We geven graag duidelijkheid over onze tarieven en de premies van verzekeraars daar waar mogelijk is.

Onze tarieven

We kennen verschillende methodieken als vergoeding(en) voor onze werkzaamheden:

1. Opdrachten die een éénmalig tarief kennen:
Éénmalige tarieven kunt u ineens betalen middels Ideal of zonder rente- en opslagkosten gespreid betalen over 12 gelijke maandtermijnen. Wanneer u kiest voor gespreid betalen, middels SEPA machtiging (automatische incasso), dan start de incasso van de eerste maandtermijn direct vanaf het moment van de bevestiging van uw bestelling en het activeren van de SEPA machtiging in Mijn Advies en Kies.

Vanaf het moment dat u per email een bestelbevestiging van uw opdracht ontvangen heeft en daarmee een betalingsverplichting met ons bent aangegaan, staat direct het verzoek tot het betalen van deze opdracht klaar op Mijn Advies en Kies. U ontvangt na 24 uur per email een betalingsherinnering, wanneer u de betaling nog niet heeft afgerond.

De betaling voor de werkzaamheden van onze opdracht staat geheel los van de betaling van een premie van een eventueel verzekeringsproduct bij een verzekeringsmaatschappij.

2. Opdrachten die een doorlopend Servicecontract kennen:
Bij opdrachten die een doorlopend Servicecontract kennen, kunt u deze voldoen middels het afgeven van een SEPA machtiging (automatische incasso). Deze machtiging geeft u af in Mijn Advies en Kies.

Vanaf het moment dat u per email een bestelbevestiging van uw opdracht ontvangen heeft en daarmee een betalingsverplichting met ons bent aangegaan, staat direct het verzoek tot het betalen van deze opdracht klaar op Mijn Advies en Kies. U ontvangt na 24 uur per email een betalingsherinnering, wanneer u de betaling nog niet heeft afgerond.

De betaling voor de werkzaamheden van onze opdracht (Servicecontract en eventueel eenmalige vergoeding) staat geheel los van de betaling van een premie van een eventueel verzekeringsproduct bij een verzekeringsmaatschappij.

Bij Servicecontracten i.c.m. een eenmalige vergoeding is bij het vaststellen van het totale tarief voor onze werkzaamheden rekening gehouden dat het Servicecontract direct ingaat bij het aangaan van de opdracht (moment van ontvangst van de bestelbevestiging).

Premies van verzekeraar(s):
Voor alle duidelijkheid, de premies van verzekeringsproducten van verzekeraars die eventueel gepaard gaan met de opdracht, staan geheel los van de tarieven voor onze werkzaamheden. In onze opdrachtbevestigingen vindt u enkel en alleen de tarieven voor onze werkzaamheden. Wanneer wij, als mogelijk onderdeel van onze opdracht, u verzekeringsofferte(s) of polis(sen) aanbieden, vindt u hierin de premies die de verzekeraar(s) vragen voor het afdekken van de gewenste risico’s.

Bij Advies en Kies houden we van duidelijk communiceren. Dat is wel zo prettig. Daarom hebben we in het kort, in hoofdlijnen, voor u opgesomd welke diensten u wėl en niet van ons kan verwachten.
– Inventarisatie: bij deze opdracht inventariseren we wel uw persoonlijke situatie en uw wensen.
– Analyseren: bij deze opdracht analyseren en controleren we wel uw (persoonlijke) gegevens en omstandigheden.
– Informeren: Bij deze opdracht ontvangt we u wel informatie over het onderwerp van uw keuze.
– Adviseren: Bij deze opdracht gaan we u wel adviseren.
– Bemiddelen (berekeningen): Bij deze opdracht maken we wel offerte(s) of berekeningen voor u.
– Bemiddelen (afsluiten): Bij deze opdracht zullen we wel voor u bemiddelen (bijvoorbeeld het afsluiten van van een financieel product).

Servicecontract: Bij deze opdracht is wel een servicecontract van van toepassing.
BTW en/of assurantiebelasting: Omdat bij deze opdracht de intentie bestaat om te bemiddelen betaalt u over het tarief van deze opdracht geen 21% BTW. Het tarief is eveneens vrijgesteld van 21% assurantiebelasting.
Provisie: U ontvangt doorgaans 100% korting op de doorlopende reguliere provisie van de gekozen verzekeraar(s).

BoerenBusiness Goudse AOV
Betaalmogelijkheden
12
Wil je een adviseur op locatie?
Servicecontract
In één keer: 808,25 Daarna per maand: 13,25