Cyberrisico
CyberrisicoVoor elke ondernemer

Cyberrisico is niet meer weg te denken in onze maatschappij. Elke ondernemer kan er zo maar mee geconfronteerd worden en dan? De omzet ligt stil omdat de webwinkel of een kassa niet meer functioneert. Klanten zijn niet meer vindbaar in de computersystemen. De boekhouding is geïnfecteerd en is niet meer toegankelijk. Bestanden op de server zijn ineens versleuteld. Om nog maar te zwijgen over alle gevolgschade. bijvoorbeeld dat je alle klanten op de hoogte moet stellen dat hun gegevens gestolen zijn. Ook een “waakhond” als de Autoriteit Persoonsgegevens kent hier duidelijke richtlijnen in, maar wat doe je als je hier helemaal geen ervaring mee hebt?

Daarom is ons ADVIES aan elke onderneming, groot of klein, sluit altijd een cyberrisicopolis af! 
Bij veel verzekeraars ontvang je ook bij het afsluiten van een cyberrisicoverzekering, een gratis preventiecheck. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Wanneer je na verloop van tijd toch last krijgt van cybercriminelen, dan zijn er goede dekkingen waardoor je sneller weer verder kan met ondernemen:
– 24/7 noodhulp van experts bij een cyberaanval
– Crisismanagement, forensisch onderzoek, communicatieplannen en pr-ondersteuning
– Hulp en dekking bij aansprakelijkheidsclaims en boetes
– Vergoeding van reparaties aan uw software en/of website
– Dekking voor vaste lasten en misgelopen winst door bedrijfsstilstand
– Enz

Maar welke cyberrisicoverzekering past bij jouw onderneming? Wij gaan graag voor je aan de slag. Wanneer je dit pakket afneemt, dan gaan wij met jouw gegevens diverse offertes voor je opvragen. Samen nemen we deze offertes door en kiezen die offerte die goed bij jouw onderneming past qua premie en voorwaarden. Wij nemen de aanvraag in behandeling en sturen deze door naar de gekozen verzekeraar en onderhouden het contact. We archiveren en beheren vervolgens de binnengekomen stukken, zoals bijvoorbeeld een polis.
Meer weten over cyberrisico? Kijk dan eens op onze speciale pagina over dit onderwerp.

Wat gaan we voor je doen? In de onderstaande opdrachtspecificatie kun je precies per onderdeel lezen wat dit pakket (onze opdracht) inhoudt.

Bij deze opdracht is het doel om voor voor uw bedrijf een passende cyberrisicoverzekering af te sluiten. Na het informeren over cyberrisicoverzekeringen, doorloopt u de online inventarisatie. Wij analyseren vervolgens uw gegevens en gebruiken deze voor de opmaak van uw cyberrisico-offertes. Hierin vindt u vergelijkingen tussen de diverse cyberrisicoverzekeraars. We adviseren u vervolgens een passend cyberrisicoverzekering en helpen u met het afsluiten daarvan.

U ontvangt van ons algemene informatie over een cyberrisicoverzekering.

U doorloopt een inventarisatie van uw bedrijfssituatie over, uw kennis en ervaring, uw doelstellingen en uw risicobereidheid m.b.t. het cyberrisico. Deze inventarisatie doorloopt u middels een online vragenlijst. Daarnaast vragen wij u via een handige online checklist, om diverse documenten aan uw online dossier toe te voegen. Bijvoorbeeld lopende verzekeringen of beveiligingsdocumenten.

Over het algemeen geldt, des te meer informatie u met ons kan delen over uw situatie en uw wensen, des te beter kunnen wij u adviseren en voor u op zoek gaan naar een passende verzekeringsoplossing. We willen u dan ook vragen om zo veel mogelijk informatie met ons te delen.

Wij analyseren de gegevens vanuit de inventarisatiefase en de door ons ontvangen stukken. Deze informatie gebruiken wij grotendeels ter onderbouwing van het advies.

U ontvangt een duidelijk adviesrapport en met daarin een samenvatting waarin u kunt lezen wat ons advies is en de onderbouwing daarbij. Uiteraard bespreken we dit adviesrapport (online) met u en ook de daarbij verschillende verzekeringsmogelijkheden.

Wij vragen offerte(s) voor u op bij één of meerdere aanbieders. Wij maken een vergelijking van deze offerte(s). De vergelijkingen zijn op basis van premie en geselecteerde onderdelen van de voorwaarden. De vergelijkingen vindt u in het adviesrapport.

Opmerking: Verzekeraars bestuderen het door ons aangeboden dossier of zij voor dit risico een offerte wensen uit te geven en/of het risico te accepteren. De mogelijkheid bestaat bij bepaalde risico’s dat verzekeraars geen of een beperkte offerte en/of dekking wensen aan te bieden. Advies en Kies kent wel een inspanningsverplichting maar geen resultaatverplichting bij dergelijke zaken.

We geven u uiteindelijk een advies over welke offerte voor uw bedrijf een passend oplossing is voor de risico’s die u wilt dekken. Dit voor het/de risico(’s) zoals ook bij introductie beschreven. Ons advies en de onderbouwing daarvan vindt u in het adviesrapport.

Wij begeleiden u bij het aanvragen van het gekozen financiële product en wij verzorgen het contact met de betrokken aanbieder met als doel om het financieel product voor u af te sluiten. Wij controleren de ontvangen opgestelde overeenkomst(en) en/of polis(sen). Vervolgens zeggen we in samenspraak met u eventueel oude overeenkomsten van verzekeraars en arbodiensten op. Wij archiveren het dossier en de ontvangen overeenkomst(en) en/of polis(sen) voor u in ons systeem.

We geven graag duidelijkheid over onze tarieven en de premies van verzekeraars daar waar mogelijk is.

Onze tarieven

We kennen verschillende methodieken als vergoeding(en) voor onze werkzaamheden:

1. Opdrachten die een éénmalig tarief kennen:
Éénmalige tarieven kunt u ineens betalen middels Ideal of zonder rente- en opslagkosten gespreid betalen over 12 gelijke maandtermijnen. Wanneer u kiest voor gespreid betalen, middels SEPA machtiging (automatische incasso), dan start de incasso van de eerste maandtermijn direct vanaf het moment van de bevestiging van uw bestelling en het activeren van de SEPA machtiging in Mijn Advies en Kies.

Vanaf het moment dat u per email een bestelbevestiging van uw opdracht ontvangen heeft en daarmee een betalingsverplichting met ons bent aangegaan, staat direct het verzoek tot het betalen van deze opdracht klaar op Mijn Advies en Kies. U ontvangt na 24 uur per email een betalingsherinnering, wanneer u de betaling nog niet heeft afgerond.

De betaling voor de werkzaamheden van onze opdracht staat geheel los van de betaling van een premie van een eventueel verzekeringsproduct bij een verzekeringsmaatschappij.

2. Opdrachten die een doorlopend Servicecontract kennen:
Bij opdrachten die een doorlopend Servicecontract kennen, kunt u deze voldoen middels het afgeven van een SEPA machtiging (automatische incasso). Deze machtiging geeft u af in Mijn Advies en Kies.

Vanaf het moment dat u per email een bestelbevestiging van uw opdracht ontvangen heeft en daarmee een betalingsverplichting met ons bent aangegaan, staat direct het verzoek tot het betalen van deze opdracht klaar op Mijn Advies en Kies. U ontvangt na 24 uur per email een betalingsherinnering, wanneer u de betaling nog niet heeft afgerond.

De betaling voor de werkzaamheden van onze opdracht (Servicecontract en eventueel eenmalige vergoeding) staat geheel los van de betaling van een premie van een eventueel verzekeringsproduct bij een verzekeringsmaatschappij.

Bij Servicecontracten i.c.m. een eenmalige vergoeding is bij het vaststellen van het totale tarief voor onze werkzaamheden rekening gehouden dat het Servicecontract direct ingaat bij het aangaan van de opdracht (moment van ontvangst van de bestelbevestiging).

Premies van verzekeraar(s):
Voor alle duidelijkheid, de premies van verzekeringsproducten van verzekeraars die eventueel gepaard gaan met de opdracht, staan geheel los van de tarieven voor onze werkzaamheden. In onze opdrachtbevestigingen vindt u enkel en alleen de tarieven voor onze werkzaamheden. Wanneer wij, als mogelijk onderdeel van onze opdracht, u verzekeringsofferte(s) of polis(sen) aanbieden, vindt u hierin de premies die de verzekeraar(s) vragen voor het afdekken van de gewenste risico’s.

Bij Advies en Kies houden we van duidelijk communiceren. Dat is wel zo prettig. Daarom hebben we in het kort, in hoofdlijnen, voor u opgesomd welke diensten u wėl en niet van ons kan verwachten.

Inventarisatie: bij deze opdracht inventariseren we wel uw bedrijfssituatie & uw wensen.
Analyseren: bij deze opdracht analyseren en controleren we wel uw (bedrijfs) gegevens en omstandigheden.
Informeren: Bij deze opdracht ontvangt we u wel mondeling informatie over het onderwerp van uw keuze.
Adviseren: Bij deze opdracht gaan we u wel adviseren.
Bemiddelen (berekeningen): Bij deze opdracht maken we wel offerte(s) of berekeningen voor u.
Bemiddelen (afsluiten): Bij deze opdracht zullen we wel voor u bemiddelen (bijvoorbeeld het afsluiten van van een financieel product).

Servicecontract: Bij deze opdracht is wel een servicecontract van van toepassing.
BTW en/of assurantiebelasting: Omdat bij deze opdracht de intentie bestaat om te bemiddelen betaalt u over het tarief van deze opdracht 21% assurantiebelasting.
Provisie: Afhankelijk van het type Servicecontract ontvangt u wel of geen korting op de provisie. We verwijzen u daarvoor naar uw opdracht tot dienstverlening, Servicecontract en bijbehorende voorwaarden.

Cyberrisico
Betaalmogelijkheden
12
Wil je een adviseur op locatie?
Servicecontract
In één keer: 102,35 Daarna per maand: 6,35