Verzuim Ontzorg+
Verzuim Ontzorg+Voor de kleine werkgever

Speciaal voor de kleine werkgever tot 25 medewerkers, gaan we samen met jou op zoek naar een verzuimverzekering en bijpassende arbodienst. Zodat je als werkgever uitstekend wordt ontzorgd. Vooral wanneer een medewerker voor langere tijd ziek is. In zo’n periode van ziekte komt er dan veel op je af qua regelgeving. Denk daarbij aan: Poortwachterdossiers, casemanagement, bedrijfsarts, reintegratie verplichtingen en mogelijke loonsancties van het UWV.
Wanneer je een goed verzuimpakket hebt, dan heb je veel deskundigen om je heen om die periode goed door te komen. Het door jou doorbetaalde loon aan de zieke medewerker, kun je uiteraard ook vergoed verkrijgen. En mocht je zieke werknemer toch nog arbeidsongeschikt blijven? Dan hebben we bij dit pakket ook goede dekkingen uitgezocht die aanvulling geven op de veelal zeer lage arbeidsongeschiktheidsuitkering vanuit het UWV.

Hoe kom je nu aan een verzuimpakket die goed aansluit bij jouw bedrijf? Welke dekking zou je wensen of ben je zelfs verplicht? Bij welke verzekeraar moet je welke verzekering afsluiten? Zijn er ook kortingen te verkrijgen? Al deze vragen pakken wij samen met jou stap voor stap op wanneer je dit pakket bestelt.

In het kort: Na het inventariseren en analyseren van jouw bedrijfsgegevens en wensen, geven we je advies welke MKB Ontzorgverzekering bij jouw bedrijf past. We maken offertes en vergelijken deze op premie en op diverse punten de voorwaarden. We helpen je met het kiezen en afsluiten van het pakket en de daarbijbehorende arbodienst. Zeg maar van A to Z lopen we samen door het verzuimtraject.

Deze verzuimonderwerpen (dekkingen) komen o.a. aan orde:
– Twee jaar loondoorbetaling van een zieke werknemer;
– Bijpassende arbodienst en re-integratie;
– Het inkomensverlies van (ex-)werknemers bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Wat gaan we voor je doen? In de onderstaande opdrachtspecificatie kun je precies per onderdeel lezen wat dit pakket (onze opdracht) inhoudt.

Bij deze opdracht is het doel om voor voor uw bedrijf een passende verzuimpakket af te sluiten. Na het informeren over verzuimverzekeringen, doorloopt u de online inventarisatie. Wij analyseren vervolgens uw gegevens en gebruiken deze voor de opmaak van uw verzuim-adviesrapport. Hierin vindt u vergelijkingen tussen de diverse verzuimverzekeraars. We adviseren u vervolgens een passend verzuimpakket en helpen u met het afsluiten daarvan.

De bemiddeling tot een verzekering richt zich op de volgende dekking(en):
– voor het risico van het loondoorbetalingsplicht en de reïntegratieplicht in de eerste twee jaar van ziekte;
– Bijpassende arbodienst en re-integratie;
– voor het risico van het inkomensverlies van (ex-)werknemers bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

U ontvangt van ons algemene informatie over een verzuim en inkomenshiaatverzekering.

U doorloopt een inventarisatie van uw bedrijfssituatie over, uw kennis en ervaring, uw doelstellingen en uw risicobereidheid m.b.t. het verzuimrisico. Deze inventarisatie doorloopt u middels een online vragenlijst. Daarnaast vragen wij u via een handige online checklist, om diverse documenten aan uw online dossier toe te voegen. Bijvoorbeeld lopende verzuimverzekeringen, verzuimcijfers, personeelsregelingen, enz.

Over het algemeen geldt, des te meer informatie u met ons kan delen over uw situatie en uw wensen, des te beter kunnen wij u adviseren en voor u op zoek gaan naar een passende verzekeringsoplossing. We willen u dan ook vragen om zo veel mogelijk informatie met ons te delen.

Wij analyseren de gegevens vanuit de inventarisatiefase en de door ons ontvangen stukken. Deze informatie gebruiken wij grotendeels ter onderbouwing van het advies.

U ontvangt een duidelijk adviesrapport en met daarin een samenvatting waarin u kunt lezen wat ons advies is en de onderbouwing daarbij. Uiteraard bespreken we dit adviesrapport (online) met u en ook de daarbij verschillende verzekeringsmogelijkheden.

Wij vragen offerte(s) voor u op bij één of meerdere aanbieders. Wij maken een vergelijking van deze offerte(s). De vergelijkingen zijn op basis van premie en geselecteerde onderdelen van de voorwaarden. De vergelijkingen vindt u in het adviesrapport.

Opmerking: Verzekeraars bestuderen het door ons aangeboden dossier of zij voor dit risico een offerte wensen uit te geven en/of het risico te accepteren. De mogelijkheid bestaat bij bepaalde risico’s dat verzekeraars geen of een beperkte offerte en/of dekking wensen aan te bieden. Advies en Kies kent wel een inspanningsverplichting maar geen resultaatverplichting bij dergelijke zaken.

We geven u uiteindelijk een advies over welke offerte voor uw bedrijf een passend oplossing is voor de risico’s die u wilt dekken. Dit voor het/de risico(’s) zoals ook bij introductie beschreven. Ons advies en de onderbouwing daarvan vindt u in het adviesrapport.

Wij begeleiden u bij het aanvragen van het gekozen financiële product en wij verzorgen het contact met de betrokken aanbieder met als doel om het financieel product voor u af te sluiten. Wij controleren de ontvangen opgestelde overeenkomst(en) en/of polis(sen). Vervolgens zeggen we in samenspraak met u eventueel oude overeenkomsten van verzekeraars en arbodiensten op. Wij archiveren het dossier en de ontvangen overeenkomst(en) en/of polis(sen) voor u in ons systeem.

We geven graag duidelijkheid over onze tarieven en de premies van verzekeraars daar waar mogelijk is.

Onze tarieven

We kennen verschillende methodieken als vergoeding(en) voor onze werkzaamheden:

1. Opdrachten die een éénmalig tarief kennen:
Éénmalige tarieven kunt u ineens betalen middels Ideal of zonder rente- en opslagkosten gespreid betalen over 12 gelijke maandtermijnen. Wanneer u kiest voor gespreid betalen, middels SEPA machtiging (automatische incasso), dan start de incasso van de eerste maandtermijn direct vanaf het moment van de bevestiging van uw bestelling en het activeren van de SEPA machtiging in Mijn Advies en Kies.

Vanaf het moment dat u per email een bestelbevestiging van uw opdracht ontvangen heeft en daarmee een betalingsverplichting met ons bent aangegaan, staat direct het verzoek tot het betalen van deze opdracht klaar op Mijn Advies en Kies. U ontvangt na 24 uur per email een betalingsherinnering, wanneer u de betaling nog niet heeft afgerond.

De betaling voor de werkzaamheden van onze opdracht staat geheel los van de betaling van een premie van een eventueel verzekeringsproduct bij een verzekeringsmaatschappij.

2. Opdrachten die een doorlopend Servicecontract kennen:
Bij opdrachten die een doorlopend Servicecontract kennen, kunt u deze voldoen middels het afgeven van een SEPA machtiging (automatische incasso). Deze machtiging geeft u af in Mijn Advies en Kies.

Vanaf het moment dat u per email een bestelbevestiging van uw opdracht ontvangen heeft en daarmee een betalingsverplichting met ons bent aangegaan, staat direct het verzoek tot het betalen van deze opdracht klaar op Mijn Advies en Kies. U ontvangt na 24 uur per email een betalingsherinnering, wanneer u de betaling nog niet heeft afgerond.

De betaling voor de werkzaamheden van onze opdracht (Servicecontract en eventueel eenmalige vergoeding) staat geheel los van de betaling van een premie van een eventueel verzekeringsproduct bij een verzekeringsmaatschappij.

Bij Servicecontracten i.c.m. een eenmalige vergoeding is bij het vaststellen van het totale tarief voor onze werkzaamheden rekening gehouden dat het Servicecontract direct ingaat bij het aangaan van de opdracht (moment van ontvangst van de bestelbevestiging).

Premies van verzekeraar(s):
Voor alle duidelijkheid, de premies van verzekeringsproducten van verzekeraars die eventueel gepaard gaan met de opdracht, staan geheel los van de tarieven voor onze werkzaamheden. In onze opdrachtbevestigingen vindt u enkel en alleen de tarieven voor onze werkzaamheden. Wanneer wij, als mogelijk onderdeel van onze opdracht, u verzekeringsofferte(s) of polis(sen) aanbieden, vindt u hierin de premies die de verzekeraar(s) vragen voor het afdekken van de gewenste risico’s.

Bij Advies en Kies houden we van duidelijk communiceren. Dat is wel zo prettig. Daarom hebben we in het kort, in hoofdlijnen, voor u opgesomd welke diensten u wėl en niet van ons kan verwachten.
Inventarisatie: bij deze opdracht inventariseren we wel uw bedrijfssituatie & uw wensen.
– Analyseren: bij deze opdracht analyseren en controleren we wel uw (bedrijfs) gegevens en omstandigheden.
– Informeren: Bij deze opdracht ontvangt we u wel mondeling informatie over het onderwerp van uw keuze.
– Adviseren: Bij deze opdracht gaan we u wel adviseren.
– Bemiddelen (berekeningen): Bij deze opdracht maken we wel offerte(s) of berekeningen voor u.
– Bemiddelen (afsluiten): Bij deze opdracht zullen we wel voor u bemiddelen (bijvoorbeeld het afsluiten van van een financieel product).

Servicecontract: Bij deze opdracht is wel een servicecontract van van toepassing.
BTW en/of assurantiebelasting: Omdat bij deze opdracht de intentie bestaat om te bemiddelen betaalt u over het tarief van deze opdracht geen 21% BTW. Het tarief is eveneens vrijgesteld van 21% assurantiebelasting.
Provisie: U ontvangt doorgaans 50% korting op de doorlopende reguliere provisie van de gekozen verzekeraar(s).

Verzuim Ontzorg+
Betaalmogelijkheden
12
Wil je een adviseur op locatie?
Servicecontract
In één keer: 1.065,00 Daarna per maand: 15,00