Verzuim TotaalVoor elke werkgever

Verzuimverzekeringen zijn er in vele soorten en maten. Van de eerste twee jaar loondoorbetaling van een zieke werknemer tot en met eigenrisicodrager worden voor de WGA en Ziektewet. Kun je een stevige inkomensterugval van een langdurige arbeidsongeschikte medewerker verzekeren? Wat moet je regelen voor het personeel en wat zijn aanvullende arbeidsvoorwaarden? Is een arbodienst verplicht en welke moet ik dan nemen? Vragen, vragen en nog eens vragen; maar hoe organiseer je een goed sluitend verzuimpakket? Advies en Kies helpt je stap voor stap aan een betaalbare ziekteverzuimpakket.

Kort samengevat. Na het inventariseren en analyseren van jouw bedrijfsgegevens en wensen, geven we je advies welke verzuimoplossingen het beste bij jouw bedrijf past. We maken offertes en vergelijken deze op premie en op diverse punten de voorwaarden. We helpen je met het afsluiten van het pakket en de daarbijbehorende arbodienst. Zeg maar van A to Z lopen we samen door het verzuimtraject.

Deze verzuimonderwerpen (dekkingen) komen o.a. aan orde:
– Twee jaar loondoorbetaling van een zieke werknemer;
– Het 10 jarige vervolg van de WGA en de Ziektewet. Je wil graag een afweging maken voor deze wettelijk verplichte verzekering tussen het eigenrisicodragerschap bij een verzekeraar of verzekerd zijn bij het UWV;
– Het inkomensverlies van (ex-)werknemers bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Wat gaan we voor je doen? In de onderstaande opdrachtspecificatie kun je precies per onderdeel lezen wat dit pakket (onze opdracht) inhoudt.

Bij deze opdracht is het doel om voor voor uw bedrijf een passende verzuimpakket af te sluiten. Na het informeren over verzuimverzekeringen, doorloopt u de online inventarisatie. Wij analyseren vervolgens uw gegevens en gebruiken deze voor de opmaak van uw verzuim-adviesrapport. Hierin vindt u vergelijkingen tussen de diverse verzuimverzekeraars. We adviseren u vervolgens een passend verzuimpakket en helpen u met het afsluiten daarvan.

De bemiddeling tot een verzekering richt zich op de volgende dekking(en):
– voor het risico van het loondoorbetalingsplicht en de reïntegratieplicht in de eerste twee jaar van ziekte;
– voor het aansluitende 10 jaar WGA /ziektewet risico. Afweging tussen het eigenrisicodragerschap of publiekelijk verzekerd bij het UWV;
– voor het risico van het inkomensverlies van (ex-)werknemers bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

U ontvangt van ons algemene informatie over een verzuim en inkomenshiaatverzekering. Daarnaast ontvangt informatie over de keuze tussen het eigenrisicodragerschap en het UWV m.b.t. WGA en de Ziektewet.

U doorloopt een inventarisatie van uw bedrijfssituatie over, uw kennis en ervaring, uw doelstellingen en uw risicobereidheid m.b.t. het verzuimrisico. Deze inventarisatie doorloopt u middels een online vragenlijst. Daarnaast vragen wij u via een handige online checklist, om diverse documenten aan uw online dossier toe te voegen. Bijvoorbeeld lopende verzuimverzekeringen, verzuimcijfers, personeelsregelingen, enz.

Over het algemeen geldt, des te meer informatie u met ons kan delen over uw situatie en uw wensen, des te beter kunnen wij u adviseren en voor u op zoek gaan naar een passende verzekeringsoplossing. We willen u dan ook vragen om zo veel mogelijk informatie met ons te delen.

Wij analyseren de gegevens vanuit de inventarisatiefase en de door ons ontvangen stukken. Deze informatie gebruiken wij grotendeels ter onderbouwing van het advies.

U ontvangt een duidelijk adviesrapport en met daarin een samenvatting waarin u kunt lezen wat ons advies is en de onderbouwing daarbij. Uiteraard bespreken we dit adviesrapport (online) met u en ook de daarbij verschillende verzekeringsmogelijkheden.

Wij vragen offerte(s) voor u op bij één of meerdere aanbieders. Wij maken een vergelijking van deze offerte(s). De vergelijkingen zijn op basis van premie en geselecteerde onderdelen van de voorwaarden. De vergelijkingen vindt u in het adviesrapport.

Opmerking: Verzekeraars bestuderen het door ons aangeboden dossier of zij voor dit risico een offerte wensen uit te geven en/of het risico te accepteren. De mogelijkheid bestaat bij bepaalde risico’s dat verzekeraars geen of een beperkte offerte en/of dekking wensen aan te bieden. Advies en Kies kent wel een inspanningsverplichting maar geen resultaatverplichting bij dergelijke zaken.

We geven u uiteindelijk een advies over welke offerte voor uw bedrijf een passend oplossing is voor de risico’s die u wilt dekken. Dit voor het/de risico(’s) zoals ook bij introductie beschreven. Ons advies en de onderbouwing daarvan vindt u in het adviesrapport.

Wij begeleiden u bij het aanvragen van het gekozen financiële product en wij verzorgen het contact met de betrokken aanbieder met als doel om het financieel product voor u af te sluiten. Wij controleren de ontvangen opgestelde overeenkomst(en) en/of polis(sen). Vervolgens zeggen we in samenspraak met u eventueel oude overeenkomsten van verzekeraars en arbodiensten op. Wij archiveren het dossier en de ontvangen overeenkomst(en) en/of polis(sen) voor u in ons systeem.

Bij Advies en Kies houden we van duidelijk communiceren. Dat is wel zo prettig. Daarom hebben we in het kort, in hoofdlijnen, voor u opgesomd welke diensten u wėl en niet van ons kan verwachten.

Inventarisatie: bij deze opdracht inventariseren we wel uw bedrijfssituatie & uw wensen.

Analyseren: bij deze opdracht analyseren en controleren we wel uw (bedrijfs) gegevens en omstandigheden.

Informeren: Bij deze opdracht ontvangt we u wel mondeling informatie over het onderwerp van uw keuze.

Adviseren: Bij deze opdracht gaan we u wel adviseren.

Bemiddelen (berekeningen): Bij deze opdracht maken we wel offerte(s) of berekeningen voor u.

Bemiddelen (afsluiten): Bij deze opdracht zullen we wel voor u bemiddelen (bijvoorbeeld het afsluiten van van een financieel product).

Servicecontract: Bij deze opdracht is wel een servicecontract van van toepassing.
BTW en/of assurantiebelasting: Omdat bij deze opdracht de intentie bestaat om te bemiddelen betaalt u over het tarief van deze opdracht geen 21% BTW. Het tarief is eveneens vrijgesteld van 21% assurantiebelasting.
Provisie: U ontvangt doorgaans 50% korting op de doorlopende reguliere provisie van de gekozen verzekeraar(s).

Verzuim Totaal
Betaalmogelijkheden
12
Wil je een adviseur op locatie?
Servicecontract
In één keer: 1.710,00 Daarna per maand: 15,00