Verzuim Totaalpakket Doe-Het-Zelf
Verzuim Totaalpakket Doe-Het-ZelfVoor ondernemingen met personeel

Kun je als ondernemer zelf en zonder advies een verzuimverzekering inclusief een arbodienst afsluiten?
Ja dat kan met het Polisselect Verzuim Totaalpakket!

Advies en Kies heeft voor Doe-Het-Zelf verzekeringsproducten een speciale website opgericht waar je dit geheel zonder een adviseur, zelf kan afsluiten. Op polisselect.nl kun je zelf een verzuimverzekering berekenen en aanvragen. Dit doe je geheel zonder hulp en advies. Wanneer je toch liever een verzuimverzekering aanvraag met advies en hulp van een adviseur, kies dan voor één van onze verzuim adviespakketten.

Wat gaan we voor je doen? In de onderstaande opdrachtspecificatie kun je precies per onderdeel lezen wat dit pakket (onze opdracht) inhoudt.

Advies en Kies heeft de website Polisselect Nederland opgericht die specifiek is gericht op het geheel zelfstandig afsluiten van een verzuimverzekering. Dit gebeurd op basis van execution only spelregels (afsluiten zonder advies).

Bij deze opdracht is het primaire doel dat u geheel zelfstandig en zonder advies, een APC Holland verzuimverzekering, met OZD Arbodienst afsluit op de website Polisselect Nederland. Mocht u toch advies en begeleiding wensen over een verzuimverzekering, dan verwijzen wij u graag naar een ander opdracht tot dienstverlening (zie één van onze verzuim adviespakketten).

Via de rekentool & aanvraagstraat op polisselect.nl, doorloopt u deze online aanvraagstraat. U volgt daarbij de volgende stappen:
1. U stelt uw polis en dekkingen samen en het systeem berekend vervolgens uw premie
2. U vult de gevraagde bedrijfsgegevens in
3. U beantwoord eerlijk alle slotvragen en vult de betaalgegevens in
4. U rond de aanvraag af en dient de aanvraag in
5. Na uw aanvraag, besteld u vervolgens het doosje Beroepsaansprakelijkheid Doe-Het-Zelf op www.AdviesenKies.nl
6. U rekent vervolgens dit doosje af in het Mijn Advies en Kies portaal
7. Pas na het moment van betalen, zet Advies en Kies uw verzekeringsaanvraag door naar de verzekeraar.
8. Advies en Kies ondersteunt u administratief gedurende uw verzekeringsaanvraag

Op de website van Polisselect Nederland, kunt u op de pagina(’s) van het Verzuim Totaalpakket, veel informatie vinden over het verzuimproduct van APC Holland. Op deze pagina(’s) en met name in de rekentool & aanvraagstraat kunt u vooraf ook de voorwaarden en verzekeringskaarten downloaden.

Bij deze opdracht inventariseren wij niet uw persoonlijke- en bedrijfssituatie als mede uw persoonlijke- en bedrijfsrisico’s. Daarnaast brengen we ook niet uw doelstellingen en uw risicobereidheid in kaart.

Bij deze opdracht, analyseren wij niet uw persoonlijke- en bedrijfssituatie, omstandigheden als mede uw persoonlijke- en bedrijfsrisico’s. Wij analyseren de gegevens van deze nieuwe verzekeringsaanvraag ook niet met eventueel eerder verkregen gegevens van bij ons in het verleden afgesloten verzekering(en). Wenst u deze werkzaamheden toch? Dan verwijzen wij u naar een opdracht tot dienstverlening met meer service, te weten één van onze verzuim adviespakketten.

U ontvangt geen adviesrapport.

U ontvangt van ons de offerte(s), volgens uw keuzes en de uitkomsten van de online rekentool(s) op Polisselect.nl.

We geven u geen advies over welke verzekering(en) voor uw een passend oplossing is/zijn voor de risico’s die u wilt dekken.

Wij hechten er aan u te melden dat wij u bij het uitvoeren van uw opdracht op geen enkele manier advies, sturing of feedback zullen geven ten aanzien van uw wensen met betrekking tot de af te sluiten verzekering(en) noch ten aanzien van voor u relevante wets- en poliswijzigingen. Ook zullen wij u niet adviseren over de eventuele fiscale aspecten van de verzekering.

Wij begeleiden u op het administrative vlak bij het aanvragen van het gekozen financiële product en waarbij u zelf alle specificaties (gewenste dekkingen) aanlevert waaraan de verzekering moet voldoen. Wij verzorgen het contact met de gekozen verzekeraar, met als doel om de verzekering(en) voor u af te sluiten. Wij controleren alleen en niet meer dan dat de ontvangen opgestelde overeenkomst(en) en/of polis(sen) met de gegevens van uw aanvraag. Vervolgens archiveren wij het dossier en de ontvangen overeenkomst(en) en/of polis(sen) voor u in ons systeem.

Opmerking: Verzekeraars bestuderen het door ons aangeboden dossier of zij voor dit risico een offerte wensen uit te geven en/of het risico wensen te accepteren. De mogelijkheid bestaat bij bepaalde risico’s dat verzekeraars geen of een beperkte offerte en/of dekking wensen aan te bieden. Wij kennen wel een inspanningsverplichting maar geen resultaatverplichting bij dergelijke situaties.

Bij Advies en Kies houden we van duidelijk communiceren. Dat is wel zo prettig. Daarom hebben we in het kort, in hoofdlijnen, voor u opgesomd welke diensten u wėl en niet bij deze opdracht van ons kan verwachten.

– Inventarisatie: Wij inventariseren niet uw persoonlijke- en bedrijfssituatie plus de bijbehorende risico’s.
– Analyseren: Wij analyseren en controleren niet uw persoonlijke- en bedrijfsgegevens, risico’s en omstandigheden.
– Informeren: U ontvangt vooraf de (wettelijke verplichte) informatie over de verzekering(en) op de webpagina’s polisselect.nl en/of in de rekentool & aanvraagstraat van de gewenste verzekeraar.
– Adviseren: Bij deze opdracht gaan we u niet adviseren.
– Bemiddelen (berekeningen): U maakt zelf de berekening en offertes in de beschikbare rekentool & aanvraagstraat op Polisselect.nl
– Bemiddelen (afsluiten): U sluit zelf online de verzekering af in de rekentool & aanvraagstraat van de gekozen verzekeraar op Polisselect.nl. Wij helpen u daarna met het verder bemiddelen en administratieve ondersteuning om tot de gewenste verzekering te komen.

Servicecontract: Bij deze opdracht is wel een servicecontract van van toepassing.
BTW en/of assurantiebelasting: Omdat bij deze opdracht de intentie bestaat om te bemiddelen betaalt u over het tarief van deze opdracht geen 21% BTW. Het tarief is eveneens vrijgesteld van 21% assurantiebelasting.
Provisie: Bij deze opdracht ontvangt Advies en Kies BV de reguliere provisie van de gekozen verzekeraar(s). We verwijzen u daarvoor ook naar uw opdracht tot dienstverlening, Servicecontract en bijbehorende voorwaarden.

Verzuim Totaalpakket Doe-Het-Zelf
Betaalmogelijkheden
12
Wil je een adviseur op locatie?
Servicecontract
In één keer: 199,95 Daarna per maand: 4,95