Aansprakelijkheid voor BedrijvenVoor elke onderneming

Aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven, stichtingen, verenigingen, bestuurders en werkgevers, heb je in diverse smaken maar welke moet je precies hebben? De Aansprakelijkheidsverzekering Voor Bedrijven (AVB) of een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) bieden geheel andere dekkingen. Op welke polis is de werkgeversaansprakelijkheid gedekt? Voor wie is de bestuurdersaansprakelijkheid een must?

Aansprakelijkheid voor bedrijven, maatschappen, verenigingen en stichtingen kan een heel gepuzzel zijn om goed in kaart te brengen. Bij dit pakket helpt Advies en Kies jouw aansprakelijkheidsrisico’s in kaart te brengen.

Na een uitgebreide inventarisatie middels een vragenlijst en eventueel benodigde documenten, zal het team van Advies en Kies een keuze maken aan aansprakelijkheidsdekkingen en deze als offerte aanvragen bij verzekeraar(s). Deze offertes worden (online) met je besproken en waarbij een specialist je helpt om goede keuzes te maken. Hierdoor wordt je vermogen beter beschermd tegen aansprakelijkheidsstellingen van derden.

Wat gaan we voor je doen? In de onderstaande opdrachtspecificatie kun je precies per onderdeel lezen wat dit pakket (onze opdracht) inhoudt.

Bij deze opdracht is het doel om voor voor uw bedrijf een passende (set van) aansprakelijkheidsverzekering(en) af te sluiten. Na het informeren over aansprakelijkheidsverzekeringen, doorloopt u de online inventarisatie. Wij analyseren vervolgens uw gegevens en gebruiken deze voor de opmaak van uw offerte(s). We spreken deze offere(s) met u door en we adviseren u vervolgens een passend (set van) aansprakelijkheidsverzekering(en). vervolgens helpen u met het afsluiten daarvan.

U ontvangt van ons algemene informatie over een aansprakelijkheidsverzekering(en).

U doorloopt een inventarisatie van uw bedrijfssituatie over, uw kennis en ervaring, uw doelstellingen en uw risicobereidheid m.b.t. het aansprakelijkheidsrisico. Deze inventarisatie doorloopt u middels een online vragenlijst. Daarnaast vragen wij u via een handige online checklist, om diverse documenten aan uw online dossier toe te voegen. Bijvoorbeeld lopende verzekeringen of dipoma’s.

Over het algemeen geldt, des te meer informatie u met ons kan delen over uw situatie en uw wensen, des te beter kunnen wij u adviseren en voor u op zoek gaan naar een passende verzekeringsoplossing. We willen u dan ook vragen om zo veel mogelijk informatie met ons te delen.

Wij analyseren de gegevens vanuit de inventarisatiefase en de door ons ontvangen stukken. Deze informatie gebruiken wij grotendeels ter onderbouwing van het advies.

U ontvangt een duidelijk adviesrapport en met daarin een samenvatting waarin u kunt lezen wat ons advies is en de onderbouwing daarbij. Uiteraard bespreken we dit adviesrapport (online) met u en ook de daarbij verschillende verzekeringsmogelijkheden.

Wij vragen offerte(s) voor u op bij één of meerdere aanbieders. Wij maken, indien mogelijk, een vergelijking van deze offerte(s). De vergelijkingen zijn op basis van premie en een aantal geselecteerde onderdelen van de dekkingen of voorwaarden. De eventuele vergelijkingen vindt u in het adviesrapport.

Opmerking: Verzekeraars bestuderen het door ons aangeboden dossier of zij voor dit risico een offerte wensen uit te geven en/of het risico te accepteren. De mogelijkheid bestaat bij bepaalde risico’s dat verzekeraars geen of een beperkte offerte en/of dekking wensen aan te bieden. Advies en Kies kent wel een inspanningsverplichting maar geen resultaatverplichting bij dergelijke zaken.

We geven u uiteindelijk een advies over welke offerte voor uw bedrijf een passend oplossing is voor de risico’s die u wilt dekken. Dit voor het/de risico(’s) zoals ook bij introductie beschreven. Ons advies en de onderbouwing daarvan vindt u in het adviesrapport.

Wij begeleiden u bij het aanvragen van het gekozen financiële product en wij verzorgen het contact met de betrokken aanbieder met als doel om het financieel product voor u af te sluiten. Wij controleren de ontvangen opgestelde overeenkomst(en) en/of polis(sen). Vervolgens zeggen we in samenspraak met u eventueel oude overeenkomsten van verzekeraars op. Wij archiveren het dossier en de ontvangen overeenkomst(en) en/of polis(sen) voor u in ons systeem.

Bij Advies en Kies houden we van duidelijk communiceren. Dat is wel zo prettig. Daarom hebben we in het kort, in hoofdlijnen, voor u opgesomd welke diensten u wėl en niet van ons kan verwachten.

Inventarisatie: bij deze opdracht inventariseren we wel uw bedrijfssituatie & uw wensen.
Analyseren: bij deze opdracht analyseren en controleren we wel uw (bedrijfs) gegevens en omstandigheden.
Informeren: Bij deze opdracht ontvangt we u wel mondeling informatie over het onderwerp van uw keuze.
Adviseren: Bij deze opdracht gaan we u wel adviseren.
Bemiddelen (berekeningen): Bij deze opdracht maken we wel offerte(s) of berekeningen voor u.
Bemiddelen (afsluiten): Bij deze opdracht zullen we wel voor u bemiddelen (bijvoorbeeld het afsluiten van van een financieel product).

Servicecontract: Bij deze opdracht is wel een servicecontract van van toepassing.
BTW en/of assurantiebelasting: Omdat bij deze opdracht de intentie bestaat om te bemiddelen betaalt u over het tarief van deze opdracht 21% assurantiebelasting.
Provisie: Bij deze opdracht ontvangt Advies en Kies BV de reguliere provisie van de gekozen verzekeraar(s). We verwijzen u daarvoor ook naar uw opdracht tot dienstverlening, Servicecontract en bijbehorende voorwaarden.

Aansprakelijkheid voor Bedrijven
Betaalmogelijkheden
12
Wil je een adviseur op locatie?
Servicecontract
In één keer: 242,30 Daarna per maand: 6,35