AOV ASR Doe-Het-Zelf
AOV ASR Doe-Het-ZelfVoor ondernemers die zelf een ASR AOV willen afsluiten

Kun je als ondernemer ook zonder advies en geheel zelf een ASR AOV afsluiten? Ja, dat kan!
Advies en Kies heeft voor deze Doe-Het-Zelf dienst een speciale website opgericht waar je dit geheel zonder een adviseur kan afhandelen. Op Polisselect Nederland kun je zelf een ASR AOV berekenen en aanvragen. Dit doe je geheel zonder hulp en advies. Wanneer je toch liever een ASR AOV aanvraag met advies en hulp van een adviseur, kies dan voor ASR AOV Compleet.

Wat gaan we voor je doen? In de onderstaande opdrachtspecificatie kun je precies per onderdeel lezen wat dit pakket (onze opdracht) inhoudt.

Advies en Kies heeft de website Polisselect Nederland opgericht die specifiek is gericht op het geheel zelfstandig afsluiten van een ASR AOV. Dit gebeurd op basis van execution only spelregels (afsluiten zonder advies).

Bij deze opdracht is het primaire doel dat u geheel zelfstandig en zonder advies, een ASR AOV afsluit op de website van Polisselect Nederland. Mocht u toch advies en begeleiding wensen over een ASR AOV, dan verwijzen wij u graag naar een ander opdracht tot dienstverlening (zie pakket: AOV ASR Compleet of AOV Compleet).

Via de rekentool op Polisselect Nederland, doorloopt u de online aanvraagstraat. U volgt daarbij de volgende stappen:
1. U stelt uw aov samen en het systeem berekend vervolgens uw premie
2. U vult uw persoonlijke gegevens in
3. U maakt de kennis en ervaringstoets
4. Wanneer u geslaagd bent voor de toets, kunt u uw AOV aanvraag starten
5. Na aanvraag, besteld u vervolgens het doosje AOV ASR Doe-Het-Zelf op de Advies en Kies website
6. U rekent vervolgens dit doosje af in het Mijn Advies en Kies portaal
7. Pas na het moment van betalen, zet Advies en Kies uw AOV aanvraag door naar ASR.
8. Advies en Kies ondersteunt u administratief gedurende uw AOV aanvraag

U ontvangt van ons geen algemene informatie over een AOV.

We inventariseren niet uw (financiële) situatie bij arbeidsongeschiktheid, uw doelstellingen en uw risicobereidheid.

De Wet op het financieel toezicht verplicht ons alleen om u een zgn. kennis- en ervaringstoets voor te leggen. Dit om in kaart te brengen of u er verstandig aan doet om zonder advies een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. U ontvangt direct na de toets de uitslag. Wanneer u niet geslaagd bent, kunt u op dat moment niet verder met de aanvraag. We adviseren u dan, om het pakket ASR Compleet af te nemen. Dit is een pakket waarbij u wel advies en begeleiding ontvangt.

Wij analyseren niet uw gegevens

U ontvangt geen adviesrapport

U ontvangt geen offerte(s). U maakt uw keuzes aan de hand van de uitkomsten van de online rekentool op Polisselect Nederland

We geven u geen advies over welke ASR AOV voor uw een passend oplossing is voor de risico’s die u wilt dekken.
Wij hechten er aan u te melden dat wij u bij het uitvoeren van uw opdracht op geen enkele manier advies, sturing of feedback zullen geven ten aanzien van uw wensen met betrekking tot de af te sluiten arbeidsongeschiktheidsverzekering noch ten aanzien van voor u relevante wets- en poliswijzigingen. Ook zullen wij u niet adviseren over de fiscale aspecten van de verzekering.

Wij begeleiden u op het administrative vlak bij het aanvragen van het gekozen financiële product en waarbij u zelf alle specificaties aanlevert waaraan de verzekering moet voldoen. Wij verzorgen het contact met ASR, met als doel om het financieel product voor u af te sluiten. Wij begeleiden u bij een eventueel medisch keuringstraject. Wij controleren de ontvangen opgestelde overeenkomst(en) en/of polis(sen) en archiveren het dossier en de ontvangen overeenkomst(en) en/of polis(sen) voor u in ons systeem.

Opmerking: Verzekeraars bestuderen het door ons aangeboden dossier of zij voor dit risico een offerte wensen uit te geven en/of het risico wensen te accepteren. De mogelijkheid bestaat bij bepaalde risico’s dat verzekeraars geen of een beperkte offerte en/of dekking wensen aan te bieden. Wij kennen wel een inspanningsverplichting maar geen resultaatverplichting bij dergelijke situaties.

We geven graag duidelijkheid over onze tarieven en de premies van verzekeraars daar waar mogelijk is.

Onze tarieven

We kennen verschillende methodieken als vergoeding(en) voor onze werkzaamheden:

1. Opdrachten die een éénmalig tarief kennen:
Éénmalige tarieven kunt u ineens betalen middels Ideal of zonder rente- en opslagkosten gespreid betalen over 12 gelijke maandtermijnen. Wanneer u kiest voor gespreid betalen, middels SEPA machtiging (automatische incasso), dan start de incasso van de eerste maandtermijn direct vanaf het moment van de bevestiging van uw bestelling en het activeren van de SEPA machtiging in Mijn Advies en Kies.

Vanaf het moment dat u per email een bestelbevestiging van uw opdracht ontvangen heeft en daarmee een betalingsverplichting met ons bent aangegaan, staat direct het verzoek tot het betalen van deze opdracht klaar op Mijn Advies en Kies. U ontvangt na 24 uur per email een betalingsherinnering, wanneer u de betaling nog niet heeft afgerond.

De betaling voor de werkzaamheden van onze opdracht staat geheel los van de betaling van een premie van een eventueel verzekeringsproduct bij een verzekeringsmaatschappij.

2. Opdrachten die een doorlopend Servicecontract kennen:
Bij opdrachten die een doorlopend Servicecontract kennen, kunt u deze voldoen middels het afgeven van een SEPA machtiging (automatische incasso). Deze machtiging geeft u af in Mijn Advies en Kies.

Vanaf het moment dat u per email een bestelbevestiging van uw opdracht ontvangen heeft en daarmee een betalingsverplichting met ons bent aangegaan, staat direct het verzoek tot het betalen van deze opdracht klaar op Mijn Advies en Kies. U ontvangt na 24 uur per email een betalingsherinnering, wanneer u de betaling nog niet heeft afgerond.

De betaling voor de werkzaamheden van onze opdracht (Servicecontract en eventueel eenmalige vergoeding) staat geheel los van de betaling van een premie van een eventueel verzekeringsproduct bij een verzekeringsmaatschappij.

Bij Servicecontracten i.c.m. een eenmalige vergoeding is bij het vaststellen van het totale tarief voor onze werkzaamheden rekening gehouden dat het Servicecontract direct ingaat bij het aangaan van de opdracht (moment van ontvangst van de bestelbevestiging).

Premies van verzekeraar(s):
Voor alle duidelijkheid, de premies van verzekeringsproducten van verzekeraars die eventueel gepaard gaan met de opdracht, staan geheel los van de tarieven voor onze werkzaamheden. In onze opdrachtbevestigingen vindt u enkel en alleen de tarieven voor onze werkzaamheden. Wanneer wij, als mogelijk onderdeel van onze opdracht, u verzekeringsofferte(s) of polis(sen) aanbieden, vindt u hierin de premies die de verzekeraar(s) vragen voor het afdekken van de gewenste risico’s.

Bij Advies en Kies houden we van duidelijk communiceren. Dat is wel zo prettig. Daarom hebben we in het kort, in hoofdlijnen, voor u opgesomd welke diensten u wėl en niet van ons kan verwachten.

– Inventarisatie: bij deze opdracht inventariseren we niet uw persoonlijke situatie en uw wensen.
– Analyseren: bij deze opdracht analyseren en controleren we niet uw (persoonlijke) gegevens en omstandigheden.
– Informeren: Bij deze opdracht ontvangt u geen informatie over het onderwerp van uw keuze.
– Adviseren: Bij deze opdracht gaan we u niet adviseren.
– Bemiddelen (berekeningen): Bij deze opdracht maken we geen offerte(s) of berekeningen voor u.
– Bemiddelen (afsluiten): Bij deze opdracht zullen we wel voor u bemiddelen aan de hand van de door u zelf gemaakte keuzes (bijvoorbeeld het afsluiten van van een financieel product).

Beperking van onze aansprakelijkheid
Advies en Kies is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die u lijdt en die het gevolg is van de aanschaf van een pakket uit het Doe-het-Zelf aanbod op haar website(s) en het vervolgens afsluiten van het betreffende financiële product.
Wij gaan ervan uit dat u de door ons of door de aanbieder van uw financiële product aan u verstrekte informatie over uw financiële product ontvangen en begrepen heeft.

Servicecontract: Bij deze opdracht is wel een servicecontract van van toepassing.
BTW en/of assurantiebelasting: Omdat bij deze opdracht de intentie bestaat om te bemiddelen betaalt u over het tarief van deze opdracht geen 21% BTW. Het tarief is eveneens vrijgesteld van 21% assurantiebelasting.
Provisie: U ontvangt doorgaans 100% korting op de doorlopende reguliere provisie van de gekozen verzekeraar(s).

AOV ASR Doe-Het-Zelf
Betaalmogelijkheden
12
Wil je een adviseur op locatie?
Servicecontract
In één keer: 199,95 Daarna per maand: 4,95