AOV CompleetVoor ondernemers met of zonder een AOV

Bij dit pakket helpen we je stap voor stap om een (nieuwe) AOV af te sluiten. We informeren je eerst over de mogelijkheden van een AOV. Vervolgens inventariseren jouw persoonlijke wensen en doelen. 
Welke verwachting heb je bij het afsluiten van jouw AOV? Wat is je huidige maar ook toekomstige financiële situatie wanneer je uitvalt door arbeidsongeschiktheid?

Nadat we al deze gegevens hebben verzameld, maken we een goede analyse. Uit deze analyse volgt vervolgens de “bouwtekening” van jouw AOV. In het AOV adviesrapport geven we per onderdeel advies en daarbij ook de onderbouwingen. Welke onderdelen? Denk aan: de verzekerde bedragen, de eigen risico periode (wachttijd), de eindleeftijd, indexaties, het arbeidsongeschiktheidscriterium enz., enz.

We zijn onafhankelijk en hebben toegang tot nagenoeg de hele markt aan AOV verzekeraars. In het AOV adviesrapport hebben we ook op basis van de geadviseerde dekkingen een AOV marktvergelijking gemaakt van diverse AOV aanbieders. Dit overzicht vergelijkt de premie- en voorwaardenverschillen van de verschillende AOV verzekeraars. Zo wordt het kiezen van een goede AOV een stuk gemakkelijker.

Uiteindelijk helpen we je om een goede keuze te maken en adviseren wij je, welke AOV offerte goed bij jou past. Heb je een AOV lopen? Dan betrekken we deze ook bij de analyse en het advies. Wanneer dit nodig is, kunnen we deze uiteindelijk ook voor je opzeggen of zelfs aanpassen.

De laatste stap is dat we de door jouw gewenste AOV aanvragen bij de verzekeraar. Ook hier ondersteunen we je bij het aanvraag- en acceptatieproces.

Vergis je niet, een AOV is een zeer complex product en kent per verzekeraar vele mogelijkheden. Jouw persoonlijke Advies en Kies adviseur helpt je stap voor stap om een passende (nieuwe) AOV af te sluiten. Zo verdwaal je niet in het AOV oerwoud.

Wat gaan we voor je doen? In de onderstaande opdrachtspecificatie kun je precies per onderdeel lezen wat dit pakket (onze opdracht) inhoudt.

Bij deze opdracht is het doel om voor u een passende AOV af te sluiten. Na het informeren over een AOV, doorloopt u de online inventarisatie. Wij analyseren vervolgens uw gegevens en gebruiken deze voor de opmaak van uw persoonlijke AOV adviesrapport. Hierin vindt u vergelijkingen tussen de diverse AOV verzekeraars. We adviseren u vervolgens een passende AOV en helpen u met het afsluiten daarvan.

U ontvangt van ons algemene informatie over een AOV.

We inventariseren uw (financiële) situatie bij arbeidsongeschiktheid, uw kennis en ervaring, uw doelstellingen en uw risicobereidheid. Deze inventarisatie doorloopt u middels een online vragenlijst. Daarnaast vragen wij u via een handige online checklist, om diverse documenten aan uw online dossier toe te voegen. Bijvoorbeeld lopende AOV’s, jaarcijfers en/of begrotingen, pensioenregelingen, enz.

Over het algemeen geldt, des te meer informatie u met ons kan delen over uw situatie en uw wensen, des te beter kunnen wij u adviseren en voor u op zoek gaan naar een passende AOV. We willen u dan ook vragen om zo veel mogelijk informatie met ons te delen.

Wij analyseren de gegevens vanuit de inventarisatiefase en de door ons ontvangen stukken. Deze informatie gebruiken wij grotendeels ter onderbouwing van het advies.

U ontvangt een duidelijk adviesrapport en met daarin een samenvatting waarin u per onderdeel kunt lezen wat ons advies is en de onderbouwing daarbij. De volgende onderdelen komen o.a. daarbij aan bod:
Advies en onderbouwende berekening om de verzekerde som(men) vast te stellen;
Advies en onderbouwende berekening om de eigenrisico periode (wachttijd) te bepalen;
Advies en onderbouwende berekening om de eindleeftijd te bepalen;
Advies en onderbouwing m.b.t. type AOV en tegen welke kwaliteit;
Advies en onderbouwing m.b.t. arbeidsongeschiktheidscriterium en uitkeringsdrempel;
Advies en onderbouwing m.b.t. tarifering, premiecondities en kortingsmogelijkheden.

Uiteraard bespreken we dit adviesrapport (online) met u en ook de daarbij verschillende verzekeringsmogelijkheden.

Wij vragen offerte(s) voor u op bij één of meerdere aanbieders. Wij maken een vergelijking van deze offerte(s). De vergelijkingen zijn op basis van premie en geselecteerde onderdelen van de voorwaarden. De vergelijkingen vindt u in het adviesrapport.

We geven u uiteindelijk een advies over welke offerte voor uw een passend oplossing is voor de risico’s die u wilt dekken. Dit voor het/de risico(’s) zoals ook bij introductie beschreven. Ons advies en de onderbouwing daarvan vindt u in het adviesrapport.

Wij begeleiden u bij het aanvragen van het gekozen financiële product en wij verzorgen het contact met de betrokken aanbieder met als doel om het financieel product voor u af te sluiten. Wij controleren de ontvangen opgestelde overeenkomst(en) en/of polis(sen). Vervolgens zeggen we in samenspraak met u eventueel oude overeenkomsten van verzekeraars op. Wij archiveren het dossier en de ontvangen overeenkomst(en) en/of polis(sen) voor u in ons systeem.

Opmerking: Verzekeraars bestuderen het door ons aangeboden dossier of zij voor dit risico een offerte wensen uit te geven en/of het risico wensen te accepteren. De mogelijkheid bestaat bij bepaalde risico’s dat verzekeraars geen of een beperkte offerte en/of dekking wensen aan te bieden. Wij kennen wel een inspanningsverplichting maar geen resultaatverplichting bij dergelijke situaties.

Bij Advies en Kies houden we van duidelijk communiceren. Dat is wel zo prettig. Daarom hebben we in het kort, in hoofdlijnen, voor u opgesomd welke diensten u wėl en niet van ons kan verwachten.

Inventarisatie: bij deze opdracht inventariseren we wel uw persoonlijke situatie en uw wensen.

Analyseren: bij deze opdracht analyseren en controleren we wel uw (persoonlijke) gegevens en omstandigheden.

Informeren: Bij deze opdracht ontvangt we u wel informatie over het onderwerp van uw keuze.

Adviseren: Bij deze opdracht gaan we u wel adviseren.

Bemiddelen (berekeningen): Bij deze opdracht maken we wel offerte(s) of berekeningen voor u.

Bemiddelen (afsluiten): Bij deze opdracht zullen we wel voor u bemiddelen (bijvoorbeeld het afsluiten van van een financieel product).

Servicecontract: Bij deze opdracht is wel een servicecontract van van toepassing.
BTW en/of assurantiebelasting: Omdat bij deze opdracht de intentie bestaat om te bemiddelen betaalt u over het tarief van deze opdracht geen 21% BTW. Het tarief is eveneens vrijgesteld van 21% assurantiebelasting.
Provisie: U ontvangt doorgaans 100% korting op de doorlopende reguliere provisie van de gekozen verzekeraar(s).

AOV Compleet
Betaalmogelijkheden
12
Wil je een adviseur op locatie?
Servicecontract
In één keer: 903,25 Daarna per maand: 13,25