AOV Info
AOV InfoVoor ondernemers die informatie over een AOV willen

Je bent geïnteresseerd in een AOV maar je zou graag van een adviseur uitleg willen over een AOV. Een AOV deskundige van Advies en Kies kan je uitleg geven over deze verschillende rubrieken en dekkingen zoals: wachttijd, eindleeftijd, indexaties, daggeld en de rubriek extra kosten. Bij dit pakket is vooral bedoeld om informatie te verkrijgen maar niet als persoonlijk advies op maat. Ga voor persoonlijk advies op maat naar het pakket AOV Compleet.

Wat gaan we voor je doen? In de onderstaande opdrachtspecificatie kun je precies per onderdeel lezen wat dit pakket (onze opdracht) inhoudt.

Bij deze opdracht is het primaire doel om u van informatie te voorzien over een AOV. U kunt met een AOV adviseur van Advies en Kies maximaal 30 minuten online of telefonisch spreken over de verschillende AOV dekkingen. De AOV adviseur geeft wel informatie en uitleg maar geen persoonlijk advies welke dekking of verzekerd bedrag voor u passend is. Voor persoonlijk advies op maat dient u een ander pakket te kiezen zoals AOV Compleet.

U ontvangt van ons algemene informatie over een AOV.

We inventariseren niet uw (financiële) situatie bij arbeidsongeschiktheid, uw doelstellingen, uw kennis en ervaring en uw risicobereidheid.

Wij analyseren niet uw gegevens.

U ontvangt geen adviesrapport.

U ontvangt geen offerte(s).

Bij deze opdracht gaan we niet voor u bemiddelen (opvragen en afsluiten van financiële producten).

We geven graag duidelijkheid over onze tarieven en de premies van verzekeraars daar waar mogelijk is.

Onze tarieven

We kennen verschillende methodieken als vergoeding(en) voor onze werkzaamheden:

1. Opdrachten die een éénmalig tarief kennen:
Éénmalige tarieven kunt u ineens betalen middels Ideal of zonder rente- en opslagkosten gespreid betalen over 12 gelijke maandtermijnen. Wanneer u kiest voor gespreid betalen, middels SEPA machtiging (automatische incasso), dan start de incasso van de eerste maandtermijn direct vanaf het moment van de bevestiging van uw bestelling en het activeren van de SEPA machtiging in Mijn Advies en Kies.

Vanaf het moment dat u per email een bestelbevestiging van uw opdracht ontvangen heeft en daarmee een betalingsverplichting met ons bent aangegaan, staat direct het verzoek tot het betalen van deze opdracht klaar op Mijn Advies en Kies. U ontvangt na 24 uur per email een betalingsherinnering, wanneer u de betaling nog niet heeft afgerond.

De betaling voor de werkzaamheden van onze opdracht staat geheel los van de betaling van een premie van een eventueel verzekeringsproduct bij een verzekeringsmaatschappij.

2. Opdrachten die een doorlopend Servicecontract kennen:
Bij opdrachten die een doorlopend Servicecontract kennen, kunt u deze voldoen middels het afgeven van een SEPA machtiging (automatische incasso). Deze machtiging geeft u af in Mijn Advies en Kies.

Vanaf het moment dat u per email een bestelbevestiging van uw opdracht ontvangen heeft en daarmee een betalingsverplichting met ons bent aangegaan, staat direct het verzoek tot het betalen van deze opdracht klaar op Mijn Advies en Kies. U ontvangt na 24 uur per email een betalingsherinnering, wanneer u de betaling nog niet heeft afgerond.

De betaling voor de werkzaamheden van onze opdracht (Servicecontract en eventueel eenmalige vergoeding) staat geheel los van de betaling van een premie van een eventueel verzekeringsproduct bij een verzekeringsmaatschappij.

Bij Servicecontracten i.c.m. een eenmalige vergoeding is bij het vaststellen van het totale tarief voor onze werkzaamheden rekening gehouden dat het Servicecontract direct ingaat bij het aangaan van de opdracht (moment van ontvangst van de bestelbevestiging).

Premies van verzekeraar(s):
Voor alle duidelijkheid, de premies van verzekeringsproducten van verzekeraars die eventueel gepaard gaan met de opdracht, staan geheel los van de tarieven voor onze werkzaamheden. In onze opdrachtbevestigingen vindt u enkel en alleen de tarieven voor onze werkzaamheden. Wanneer wij, als mogelijk onderdeel van onze opdracht, u verzekeringsofferte(s) of polis(sen) aanbieden, vindt u hierin de premies die de verzekeraar(s) vragen voor het afdekken van de gewenste risico’s.

Bij Advies en Kies houden we van duidelijk communiceren. Dat is wel zo prettig. Daarom hebben we in het kort, in hoofdlijnen, voor u opgesomd welke diensten u wėl en niet van ons kan verwachten.

Inventarisatie: bij deze opdracht inventariseren we niet uw persoonlijke situatie en uw wensen.
Analyseren: bij deze opdracht analyseren en controleren we niet uw (persoonlijke) gegevens en omstandigheden.
Informeren: Bij deze opdracht ontvangt u wel informatie over het onderwerp van uw keuze.
Adviseren: Bij deze opdracht gaan we u niet adviseren.
Bemiddelen (berekeningen): Bij deze opdracht maken we geen offerte(s) of berekeningen voor u.
Bemiddelen (afsluiten): Bij deze opdracht zullen we niet voor u bemiddelen (bijvoorbeeld het afsluiten van van een financieel product).

Servicecontract: Bij deze opdracht is geen servicecontract van van toepassing.
BTW en/of assurantiebelasting: Omdat bij deze opdracht er geen intentie is om te bemiddelen betaalt u over het tarief van deze opdracht 21% BTW.
Provisie: Niet van toepassing bij deze opdracht.

AOV Info
Betaalmogelijkheden
12
Wil je een adviseur op locatie?
Servicecontract
In één keer: 83,49 Daarna per maand: 0,00