AOV Insify Doe-Het-Zelf
AOV Insify Doe-Het-ZelfVoor ondernemers die zelf een Insify AOV willen afsluiten

Kun je als ondernemer ook zonder advies en geheel zelf een Insify AOV afsluiten? Ja, dat kan!
Advies en Kies heeft voor deze Doe-Het-Zelf dienst een speciale website opgericht waar je dit geheel zonder een adviseur kan afhandelen. Op Polisselect Nederland kun je zelf een Insify AOV berekenen en aanvragen. Dit doe je geheel zonder hulp en advies. Wanneer je toch liever een Insify AOV aanvraag met advies en hulp van een adviseur, kies dan voor AOV Insify Compleet.

Wat gaan we voor je doen? In de onderstaande opdrachtspecificatie kun je precies per onderdeel lezen wat dit pakket (onze opdracht) inhoudt.

Advies en Kies heeft de website Polisselect Nederland opgericht die specifiek is gericht op het geheel zelfstandig afsluiten van een Insify AOV. Dit gebeurd op basis van execution only spelregels (afsluiten zonder advies).

Bij deze opdracht is het primaire doel dat u geheel zelfstandig en zonder advies, een Insify AOV afsluit op de website Polisselect Nederland. Mocht u toch advies en begeleiding wensen over een Insify AOV, dan verwijzen wij u graag naar een ander opdracht tot dienstverlening (zie pakket: AOV Insify Compleet of AOV Compleet).

Via de rekentool op polisselect.nl, doorloopt u de online aanvraagstraat. U volgt daarbij de volgende stappen:
1. U stelt uw aov samen en het systeem berekend vervolgens uw premie
2. U vult uw persoonlijke gegevens in
3. U maakt de kennis en ervaringstoets
4. Wanneer u geslaagd bent voor de toets, kunt u uw AOV aanvraag starten
5. Na aanvraag, besteld u vervolgens het doosje AOV Insify Doe-Het-Zelf op de Advies en Kies website
6. U rekent vervolgens dit doosje af in het Mijn Advies en Kies portaal
7. Pas na het moment van betalen, zet Advies en Kies uw AOV aanvraag door naar Insify.
8. Advies en Kies ondersteunt u administratief gedurende uw AOV aanvraag

Op de website van Polisselect Nederland, kun je op de pagina(’s) van Insify, veel informatie vinden over hun producten. Op deze pagina en in de rekentool & aanvraagstraat kunt u ook de voorwaarden en verzekeringskaarten downloaden.

We inventariseren niet uw (financiële) situatie bij arbeidsongeschiktheid, uw doelstellingen en uw risicobereidheid.

De Wet op het financieel toezicht verplicht ons alleen om u een zgn. kennis- en ervaringstoets voor te leggen. Dit om in kaart te brengen of u er verstandig aan doet om zonder advies een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. U ontvangt direct na de toets de uitslag. Wanneer u niet geslaagd bent, kunt u op dat moment niet verder met de aanvraag. We adviseren u dan, om het pakket Insify Compleet af te nemen. Dit is een pakket waarbij u wel advies en begeleiding ontvangt.

Wij analyseren niet uw gegevens

U ontvangt geen adviesrapport

U ontvangt geen offerte(s). U maakt uw keuzes aan de hand van de uitkomsten van de online rekentool(s) op Polisselect.nl

We geven u geen advies over welke Insify AOV voor uw een passend oplossing is voor de risico’s die u wilt dekken.
Wij hechten er aan u te melden dat wij u bij het uitvoeren van uw opdracht op geen enkele manier advies, sturing of feedback zullen geven ten aanzien van uw wensen met betrekking tot de af te sluiten arbeidsongeschiktheidsverzekering noch ten aanzien van voor u relevante wets- en poliswijzigingen. Ook zullen wij u niet adviseren over de fiscale aspecten van de verzekering.

Wij begeleiden u op het administrative vlak bij het aanvragen van het gekozen financiële product en waarbij u zelf alle specificaties aanlevert waaraan de verzekering moet voldoen. Wij verzorgen het contact met Insify, met als doel om het financieel product voor u af te sluiten. Wij begeleiden u bij een eventueel medisch keuringstraject. Wij controleren de ontvangen opgestelde overeenkomst(en) en/of polis(sen) en archiveren het dossier en de ontvangen overeenkomst(en) en/of polis(sen) voor u in ons systeem.

Opmerking: Verzekeraars bestuderen het door ons aangeboden dossier of zij voor dit risico een offerte wensen uit te geven en/of het risico wensen te accepteren. De mogelijkheid bestaat bij bepaalde risico’s dat verzekeraars geen of een beperkte offerte en/of dekking wensen aan te bieden. Wij kennen wel een inspanningsverplichting maar geen resultaatverplichting bij dergelijke situaties.

Bij Advies en Kies houden we van duidelijk communiceren. Dat is wel zo prettig. Daarom hebben we in het kort, in hoofdlijnen, voor u opgesomd welke diensten u wėl en niet van ons kan verwachten.

Inventarisatie: bij deze opdracht inventariseren we niet uw persoonlijke situatie en uw wensen.
Analyseren: bij deze opdracht analyseren en controleren we niet uw (persoonlijke) gegevens en omstandigheden.
Informeren: Bij deze opdracht ontvangt u geen informatie over het onderwerp van uw keuze.
Adviseren: Bij deze opdracht gaan we u niet adviseren.
Bemiddelen (berekeningen): Bij deze opdracht maken we geen offerte(s) of berekeningen voor u.
Bemiddelen (afsluiten): Bij deze opdracht zullen we wel voor u bemiddelen aan de hand van de door u zelf gemaakte keuzes (bijvoorbeeld het afsluiten van van een financieel product).

Beperking van onze aansprakelijkheid
Advies en Kies is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die u lijdt en die het gevolg is van de aanschaf van een pakket uit het Doe-het-Zelf aanbod op haar website(s) en het vervolgens afsluiten van het betreffende financiële product.
Wij gaan ervan uit dat u de door ons of door de aanbieder van uw financiële product aan u verstrekte informatie over uw financiële product ontvangen en begrepen heeft.

Servicecontract: Bij deze opdracht is wel een servicecontract van van toepassing.
BTW en/of assurantiebelasting: Omdat bij deze opdracht de intentie bestaat om te bemiddelen betaalt u over het tarief van deze opdracht geen 21% BTW. Het tarief is eveneens vrijgesteld van 21% assurantiebelasting.
Provisie: U ontvangt doorgaans 100% korting op de doorlopende reguliere provisie van de gekozen verzekeraar(s).

AOV Insify Doe-Het-Zelf
Betaalmogelijkheden
12
Wil je een adviseur op locatie?
Servicecontract
In één keer: 199,95 Daarna per maand: 4,95