AOV Premiemonitor
AOV PremiemonitorVoor ondernemers met een AOV

Je hebt al geruime tijd een AOV en je vraagt je af of de premie die je betaald niet te veel is. Is er een scherpere aanbieding in markt? Je zou graag op basis van je huidige AOV een marktverkenning ontvangen. Advies en Kies maakt deze premievergelijking voor je van diverse AOV verzekeraars. Zo kan jij lezen of er een premiebesparing mogelijk is en hoeveel.

De AOV markt is altijd in beweging. Verzekeraars laten soms de premie van AOV’s flink stijgen. Dat kan voorkomen omdat er in hun portefeuille veel schades worden geclaimd of bijvoorbeeld door economische ontwikkeling. Daarnaast zijn er ook veel AOV aanbiedingen en kortingen te verkrijgen. Denk daarbij aan een aantal jaren korting op de AOV premie in de vorm van aanvangskorting of starterskorting. Ook andere AOV actietarieven komen voor. Bijvoorbeeld voor bepaalde beroepsgroepen of ondernemers die lid zijn van een vakbond, ondernemersvereniging of brancheorganisatie. Wie weet wat jij kan besparen op je AOV premie. Laat een AOV Premiemonitor uitvoeren door de AOV specialisten van Advies en Kies.

Wat gaan we voor je doen? In de onderstaande opdrachtspecificatie kun je precies per onderdeel lezen wat dit pakket (onze opdracht) inhoudt.

U heeft een geruime tijd een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). U vraagt zich af of er in de markt een goedkoper alternatief is op basis van nagenoeg dezelfde verzekerde rubrieken op uw AOV.
 Het speerpunt van deze opdracht is om te onderzoeken of er op de AOV premie bespaart kan worden.

U ontvangt van ons algemene informatie over een AOV.

Wij maken voor u berekeningen en/of offertes bij de door ons geselecteerde AOV verzekeraars. Daarbij gebruiken we zoveel mogelijk dezelfde verzekerde rubrieken op huidige AOV als uitgangspunt voor onze berekeningen.
U ontvangt van ons een rapportage van dit onderzoek. In deze rapportage is een premie- en voorwaardenvergelijking opgenomen. 
Bij deze opdracht ligt de focus volledig op het element premie besparen.

We geven graag duidelijkheid over onze tarieven en de premies van verzekeraars daar waar mogelijk is.

Onze tarieven

We kennen verschillende methodieken als vergoeding(en) voor onze werkzaamheden:

1. Opdrachten die een éénmalig tarief kennen:
Éénmalige tarieven kunt u ineens betalen middels Ideal of zonder rente- en opslagkosten gespreid betalen over 12 gelijke maandtermijnen. Wanneer u kiest voor gespreid betalen, middels SEPA machtiging (automatische incasso), dan start de incasso van de eerste maandtermijn direct vanaf het moment van de bevestiging van uw bestelling en het activeren van de SEPA machtiging in Mijn Advies en Kies.

Vanaf het moment dat u per email een bestelbevestiging van uw opdracht ontvangen heeft en daarmee een betalingsverplichting met ons bent aangegaan, staat direct het verzoek tot het betalen van deze opdracht klaar op Mijn Advies en Kies. U ontvangt na 24 uur per email een betalingsherinnering, wanneer u de betaling nog niet heeft afgerond.

De betaling voor de werkzaamheden van onze opdracht staat geheel los van de betaling van een premie van een eventueel verzekeringsproduct bij een verzekeringsmaatschappij.

2. Opdrachten die een doorlopend Servicecontract kennen:
Bij opdrachten die een doorlopend Servicecontract kennen, kunt u deze voldoen middels het afgeven van een SEPA machtiging (automatische incasso). Deze machtiging geeft u af in Mijn Advies en Kies.

Vanaf het moment dat u per email een bestelbevestiging van uw opdracht ontvangen heeft en daarmee een betalingsverplichting met ons bent aangegaan, staat direct het verzoek tot het betalen van deze opdracht klaar op Mijn Advies en Kies. U ontvangt na 24 uur per email een betalingsherinnering, wanneer u de betaling nog niet heeft afgerond.

De betaling voor de werkzaamheden van onze opdracht (Servicecontract en eventueel eenmalige vergoeding) staat geheel los van de betaling van een premie van een eventueel verzekeringsproduct bij een verzekeringsmaatschappij.

Bij Servicecontracten i.c.m. een eenmalige vergoeding is bij het vaststellen van het totale tarief voor onze werkzaamheden rekening gehouden dat het Servicecontract direct ingaat bij het aangaan van de opdracht (moment van ontvangst van de bestelbevestiging).

Premies van verzekeraar(s):
Voor alle duidelijkheid, de premies van verzekeringsproducten van verzekeraars die eventueel gepaard gaan met de opdracht, staan geheel los van de tarieven voor onze werkzaamheden. In onze opdrachtbevestigingen vindt u enkel en alleen de tarieven voor onze werkzaamheden. Wanneer wij, als mogelijk onderdeel van onze opdracht, u verzekeringsofferte(s) of polis(sen) aanbieden, vindt u hierin de premies die de verzekeraar(s) vragen voor het afdekken van de gewenste risico’s.

Bij Advies en Kies houden we van duidelijk communiceren. Dat is wel zo prettig. Daarom hebben we in het kort, in hoofdlijnen, voor u opgesomd welke diensten u wel en niet van ons kan verwachten.

Inventarisatie: bij deze opdracht inventariseren we niet uw persoonlijke situatie & wensen.

Analyseren: bij deze opdracht analyseren en controleren we niet uw (persoonlijke) gegevens en omstandigheden.

Informeren: Bij deze opdracht ontvangt we u wel algemene informatie over een arbeidsongeschiktheidsverkering (AOV).

Adviseren: Bij deze opdracht gaan we u niet adviseren over de verzekerde rubrieken of welk AOV product van welke verzekeraar voor u geschikt is.

Bemiddelen (berekeningen): Bij deze opdracht informeren we u wel d.m.v. een rapportage wat vergelijkbare AOV premies zijn in de markt. We gebruiken de rubrieken op uw huidige AOV als uitgangspunt bij de vergelijking.

Bemiddelen (afsluiten): Bij deze opdracht zullen we niet voor u bemiddelen (bijvoorbeeld het afsluiten van van een financieel product).

Servicecontract: Bij deze opdracht is geen servicecontract van van toepassing.
BTW en/of assurantiebelasting: Omdat bij deze opdracht er geen intentie is om te bemiddelen betaalt u over het tarief van deze opdracht 21% BTW.
Provisie: Advies en Kies biedt u AOV offertes en berekeningen aan waarbij er geen sprake is van provisie. AOV producten die bij Advies en Kies in het agentschap worden ondergebracht, bevatten evenmin provisie.

AOV Premiemonitor
Betaalmogelijkheden
12
Wil je een adviseur op locatie?
Servicecontract
In één keer: 72,60 Daarna per maand: 0,00