AOV Wijzigen Compleet
AOV Wijzigen CompleetVoor ondernemers die een AOV willen wijzigen met behulp van een adviseur

Je wil graag je AOV aanpassen en maakt daarbij graag gebruik van ons als adviseur. Wij helpen je stap voor stap met het aanpassen van jouw AOV.

Wanneer je besluit vaststaat om je AOV middels advies aan te passen naar jouw wensen, dan is de dit pakket de juiste keuze. Na een inventarisatie en analyse van jouw wensen en situatie, adviseren wij per gewenste AOV rubriek de aanpassingen.

Heel veel wijzigingen kunnen we binnen het aangeboden tarief van 1 uur verwerken. Denk aan de werkzaamheden zoals in het systeem van de verzekeraar, een offerte maken, correspondentie verzorgen tussen jou en de AOV verzekeraar enz. Sommige wijzigingen zijn dusdanig risicoverhogend, zoals een hoger verzekerd bedrag, kortere wachttijd of een wijziging van jouw beroep, dat dit meer tijd vraagt dan het tarief van 1 uur van dit pakket. Wanneer dit het geval is, zullen wij maximaal 1 uur extra achteraf bij je in rekening brengen. Wanneer wij inschatten dat de werkzaamheden in totaliteit meer dan 2 uren gaan kosten, dan ontvang je van ons een schatting van de meerkosten qua werkzaamheden.
Voordat we dan uiteindelijk van start gaan met de gewenste wijziging, dien je eerst ons voorstel akkoord te geven. De uiteindelijke door ons besteedde uren om de wijziging proberen tot stand te laten komen, factureren we achteraf aan je minus het reeds afgerekende tarief.

Wat gaan we voor je doen? In de onderstaande opdrachtspecificatie kun je precies per onderdeel lezen wat dit pakket (onze opdracht) inhoudt.

Bij deze opdracht is het primaire doel om uw AOV te wijzigen met advies. Middels een online vragenformulier maakt u kenbaar welke rubrieken van uw AOV u wenst te wijzigen. Vervolgens zullen wij deze inventarisatie analyseren en omzetten in een advies voor de door u gewenste aan te passen AOV onderdelen.
Via Mijn Advies en Kies, doorloopt u het online vragenformulier. U volgt daarbij de volgende stappen:
1. U logt in Mijn Advies en Kies
2. Bij het bestelde pakket AOV Wijzigen Compleet, vindt u de actieknop: “Ga nu aan de slag”.
3. Op het tabblad “Vragen Formulieren”, kunt u de gestelde vragen beantwoorden
4. Eventuele gevraagde documenten, kunt u uploaden op het tapblad: “Archief Documenten”.
5. U rondt uw dossier af middels de knop: “Ik ben klaar. “Rond mijn pakket af”.
6. Wij beoordelen uw aanvraag en de impact van uw AOV wijziging.
7. Wanneer wij bij uw wijziging meer werk verwachten dan 2 uur, ontvangt u van ons een opgave van de geschatte uren
8. Wanneer u ons voorstel voor het eventuele meerwerk schriftelijk akkoord geeft, starten wij met de gevraagde werkzaamheden.

U ontvangt van ons algemene informatie over een AOV.

We inventariseren uw (financiële) situatie bij arbeidsongeschiktheid, uw kennis en ervaring, uw doelstellingen en uw risicobereidheid. Deze inventarisatie doorloopt u middels een online vragenlijst. Daarnaast vragen wij u via een handige online checklist, om diverse documenten aan uw online dossier toe te voegen. Bijvoorbeeld lopende AOV’s, jaarcijfers en/of begrotingen, pensioenregelingen, enz.

Over het algemeen geldt, des te meer informatie u met ons kan delen over uw situatie en uw wensen, des te beter kunnen wij u adviseren en voor u op zoek gaan naar een passende AOV. We willen u dan ook vragen om zo veel mogelijk informatie met ons te delen.

Wij analyseren de gegevens vanuit de inventarisatiefase en de door ons ontvangen stukken. Deze informatie gebruiken wij grotendeels ter onderbouwing van het advies.

U ontvangt een duidelijk adviesrapport en met daarin een samenvatting waarin u per gewenste en gewijzigde rubriek(en) kunt lezen wat ons advies is en de onderbouwing daarbij. De volgende onderdelen kunnen daarbij aan bod komen:
– Advies en onderbouwende berekening om de verzekerde som(men) vast te stellen;
– Advies en onderbouwende berekening om de eigenrisico periode (wachttijd) te bepalen;
– Advies en onderbouwende berekening om de eindleeftijd te bepalen;
– Advies en onderbouwing m.b.t. type AOV en tegen welke kwaliteit;
– Advies en onderbouwing m.b.t. arbeidsongeschiktheidscriterium en uitkeringsdrempel;
– Advies en onderbouwing m.b.t. tarifering, premiecondities en kortingsmogelijkheden.

Uiteraard bespreken we dit adviesrapport (online) met u.

U ontvangt mogelijk een offerte(s) van de door u aangevraagde wijziging.

We geven u uiteindelijk een advies over welke gewenste gewijzigde rubriek(en) voor uw een passend oplossing is voor de risico’s die u wilt dekken. Dit voor het/de risico(’s) zoals ook bij introductie beschreven. Ons advies en de onderbouwing daarvan vindt u in het adviesrapport.

Wij begeleiden u bij het aanvragen van het gekozen financiële product en wij verzorgen het contact met de betrokken aanbieder met als doel om het financieel product voor u af te sluiten. Wij controleren de ontvangen opgestelde overeenkomst(en) en/of polis(sen). Vervolgens zeggen we in samenspraak met u eventueel oude overeenkomsten van verzekeraars op. Wij archiveren het dossier en de ontvangen overeenkomst(en) en/of polis(sen) voor u in ons systeem.

Opmerking: Verzekeraars bestuderen het door ons aangeboden dossier of zij voor dit risico een offerte wensen uit te geven en/of het risico wensen te accepteren. De mogelijkheid bestaat bij bepaalde risico’s dat verzekeraars geen of een beperkte offerte en/of dekking wensen aan te bieden. Wij kennen wel een inspanningsverplichting maar geen resultaatverplichting bij dergelijke situaties.

We geven graag duidelijkheid over onze tarieven en de premies van verzekeraars daar waar mogelijk is.

Onze tarieven

We kennen verschillende methodieken als vergoeding(en) voor onze werkzaamheden:

1. Opdrachten die een éénmalig tarief kennen:
Éénmalige tarieven kunt u ineens betalen middels Ideal of zonder rente- en opslagkosten gespreid betalen over 12 gelijke maandtermijnen. Wanneer u kiest voor gespreid betalen, middels SEPA machtiging (automatische incasso), dan start de incasso van de eerste maandtermijn direct vanaf het moment van de bevestiging van uw bestelling en het activeren van de SEPA machtiging in Mijn Advies en Kies.

Vanaf het moment dat u per email een bestelbevestiging van uw opdracht ontvangen heeft en daarmee een betalingsverplichting met ons bent aangegaan, staat direct het verzoek tot het betalen van deze opdracht klaar op Mijn Advies en Kies. U ontvangt na 24 uur per email een betalingsherinnering, wanneer u de betaling nog niet heeft afgerond.

De betaling voor de werkzaamheden van onze opdracht staat geheel los van de betaling van een premie van een eventueel verzekeringsproduct bij een verzekeringsmaatschappij.

2. Opdrachten die een doorlopend Servicecontract kennen:
Bij opdrachten die een doorlopend Servicecontract kennen, kunt u deze voldoen middels het afgeven van een SEPA machtiging (automatische incasso). Deze machtiging geeft u af in Mijn Advies en Kies.

Vanaf het moment dat u per email een bestelbevestiging van uw opdracht ontvangen heeft en daarmee een betalingsverplichting met ons bent aangegaan, staat direct het verzoek tot het betalen van deze opdracht klaar op Mijn Advies en Kies. U ontvangt na 24 uur per email een betalingsherinnering, wanneer u de betaling nog niet heeft afgerond.

De betaling voor de werkzaamheden van onze opdracht (Servicecontract en eventueel eenmalige vergoeding) staat geheel los van de betaling van een premie van een eventueel verzekeringsproduct bij een verzekeringsmaatschappij.

Bij Servicecontracten i.c.m. een eenmalige vergoeding is bij het vaststellen van het totale tarief voor onze werkzaamheden rekening gehouden dat het Servicecontract direct ingaat bij het aangaan van de opdracht (moment van ontvangst van de bestelbevestiging).

Premies van verzekeraar(s):
Voor alle duidelijkheid, de premies van verzekeringsproducten van verzekeraars die eventueel gepaard gaan met de opdracht, staan geheel los van de tarieven voor onze werkzaamheden. In onze opdrachtbevestigingen vindt u enkel en alleen de tarieven voor onze werkzaamheden. Wanneer wij, als mogelijk onderdeel van onze opdracht, u verzekeringsofferte(s) of polis(sen) aanbieden, vindt u hierin de premies die de verzekeraar(s) vragen voor het afdekken van de gewenste risico’s.

Bij Advies en Kies houden we van duidelijk communiceren. Dat is wel zo prettig. Daarom hebben we in het kort, in hoofdlijnen, voor u opgesomd welke diensten u wėl en niet van ons kan verwachten.

– Inventarisatie: bij deze opdracht inventariseren we wel uw persoonlijke situatie en uw wensen.
– Analyseren: bij deze opdracht analyseren en controleren we wel uw (persoonlijke) gegevens en omstandigheden.
– Informeren: Bij deze opdracht ontvangt we u wel informatie over het onderwerp van uw keuze.
– Adviseren: Bij deze opdracht gaan we u wel adviseren.
– Bemiddelen (berekeningen): Bij deze opdracht maken we wel offerte(s) of berekeningen voor u.
– Bemiddelen (afsluiten): Bij deze opdracht zullen we wel voor u bemiddelen (bijvoorbeeld het afsluiten van van een financieel product).

Servicecontract: Bij deze opdracht is geen een servicecontract van van toepassing.
BTW en/of assurantiebelasting: Omdat bij deze opdracht de intentie bestaat om te bemiddelen betaalt u over het tarief van deze opdracht geen 21% BTW. Het tarief is eveneens vrijgesteld van 21% assurantiebelasting.
Provisie: U ontvangt doorgaans 100% korting op de doorlopende reguliere provisie van de gekozen verzekeraar(s).

AOV Wijzigen Compleet
Betaalmogelijkheden
12
Wil je een adviseur op locatie?
Servicecontract
In één keer: 145,00 Daarna per maand: 0,00