AOV Wijzigen Doe-Het-Zelf
AOV Wijzigen Doe-Het-ZelfVoor ondernemers die zelf een AOV willen wijzigen

Kun je als ondernemer ook zonder advies een AOV wijzigen? Ja dat kan!
Wanneer een AOV aangepast dient te worden, dan voorzien we je graag van advies. Zeker bij een complex product als een AOV, is advies zeker geen overbodige luxe. Wanneer je toch liever een AOV wilt wijzigen met advies en hulp van een adviseur, kies dan voor AOV Wijzigen Compleet.

Wanneer je besluit vaststaat om zelf je AOV aan te passen naar jouw wensen, dan is de dit pakket de juiste keuze. Jij geeft zelf aan welke rubrieken van jouw AOV aangepast dienen te worden middels een handige online formulier. Wij leggen deze AOV wijzigingen voor aan jouw AOV verzekeraar.

Heel veel wijzigen kunnen we binnen het aangeboden tarief van 1 uur verwerken. Denk aan de werkzaamheden zoals in het systeem van de verzekeraar, een offerte maken, correspondentie verzorgen tussen jou en de AOV verzekeraar enz. Sommige wijzigingen zijn dusdanig risicoverhogend, zoals een hoger verzekerd bedrag, kortere wachttijd of een wijziging van jouw beroep, dat dit meer tijd vraagt dan het tarief van 1 uur van dit pakket. Wanneer dit het geval is, zullen wij maximaal 1 uur extra achteraf bij je in rekening brengen. Wanneer wij inschatten dat de werkzaamheden in totaliteit meer dan 2 uren gaan kosten, dan ontvang je van ons een schatting van de meerkosten qua werkzaamheden.
Voordat we dan uiteindelijk van start gaan met de gewenste wijziging, dien je eerst ons voorstel akkoord te geven. De uiteindelijke door ons besteedde uren om de wijziging proberen tot stand te laten komen, factureren we achteraf aan je minus het reeds afgerekende tarief.

Wat gaan we voor je doen? In de onderstaande opdrachtspecificatie kun je precies per onderdeel lezen wat dit pakket (onze opdracht) inhoudt.

Bij deze opdracht is het primaire doel dat u geheel zelfstandig en zonder advies, een AOV middels een online vragenformulier. Mocht u toch advies en begeleiding wensen over het wijzigen van uw AOV, dan verwijzen wij u graag naar een ander opdracht tot dienstverlening (zie pakket: AOV Wijzigen Compleet).

Via Mijn Advies en Kies, doorloopt u het online vragenformulier. U volgt daarbij de volgende stappen:
1. U logt in Mijn Advies en Kies
2. Bij het bestelde pakket AOV Wijzigen Doe-Het-Zelf, vindt u de actieknop: “Ga nu aan de slag”.
3. Op het tabblad “Vragen Formulieren”, kunt u de gestelde vragen beantwoorden
4. Eventuele gevraagde documenten, kunt u uploaden op het tapblad: “Archief Documenten”.
5. U rondt uw dossier af middels de knop: “Ik ben klaar. “Rond mijn pakket af”.
6. Wij beoordelen uw aanvraag en de impact van uw AOV wijziging.
7. Wanneer wij bij uw wijziging meer werk verwachten dan 2 uur, ontvangt u van ons een opgave van de geschatte uren
8. Wanneer u ons voorstel voor het eventuele meerwerk schriftelijk akkoord geeft, starten wij met de gevraagde werkzaamheden.

U ontvangt van ons geen algemene informatie over een AOV.

We inventariseren niet uw (financiële) situatie bij arbeidsongeschiktheid, uw doelstellingen en uw risicobereidheid.

Wij analyseren niet uw gegevens

U ontvangt geen adviesrapport

U ontvangt mogelijk een offerte(s) van de door u aangevraagde wijziging.

We geven u geen advies over welke AOV wijziging voor uw een passend oplossing is voor de risico’s die u wilt dekken.
Wij hechten er aan u te melden dat wij u bij het uitvoeren van uw opdracht op geen enkele manier advies, sturing of feedback zullen geven ten aanzien van uw wensen met betrekking tot de gewenste AOV wijziging, noch ten aanzien van voor u relevante wets- en poliswijzigingen. Ook zullen wij u niet adviseren over de fiscale aspecten van de verzekering.

Wij begeleiden u op het administrative vlak bij het aanvragen van de door u zelf gekozen wijziging en waarbij u zelf alle gewenste aanpassingen aanlevert waaraan uw verzekering moet voldoen. Wij verzorgen het contact met uw AOV verzekeraar, met als doel om het financieel product voor u aan te passen. Wij begeleiden u bij een eventueel medisch keuringstraject. Wij controleren de ontvangen opgestelde overeenkomst(en) en/of polis(sen) en archiveren het dossier en de ontvangen overeenkomst(en) en/of polis(sen) voor u in ons systeem.

Opmerking: Verzekeraars bestuderen het door ons aangeboden dossier of zij voor dit risico een offerte wensen uit te geven en/of het risico wensen te accepteren. De mogelijkheid bestaat bij bepaalde risico’s dat verzekeraars geen of een beperkte offerte en/of dekking wensen aan te bieden. Wij kennen wel een inspanningsverplichting maar geen resultaatverplichting bij dergelijke situaties.

We geven graag duidelijkheid over onze tarieven en de premies van verzekeraars daar waar mogelijk is.

Onze tarieven

We kennen verschillende methodieken als vergoeding(en) voor onze werkzaamheden:

1. Opdrachten die een éénmalig tarief kennen:
Éénmalige tarieven kunt u ineens betalen middels Ideal of zonder rente- en opslagkosten gespreid betalen over 12 gelijke maandtermijnen. Wanneer u kiest voor gespreid betalen, middels SEPA machtiging (automatische incasso), dan start de incasso van de eerste maandtermijn direct vanaf het moment van de bevestiging van uw bestelling en het activeren van de SEPA machtiging in Mijn Advies en Kies.

Vanaf het moment dat u per email een bestelbevestiging van uw opdracht ontvangen heeft en daarmee een betalingsverplichting met ons bent aangegaan, staat direct het verzoek tot het betalen van deze opdracht klaar op Mijn Advies en Kies. U ontvangt na 24 uur per email een betalingsherinnering, wanneer u de betaling nog niet heeft afgerond.

De betaling voor de werkzaamheden van onze opdracht staat geheel los van de betaling van een premie van een eventueel verzekeringsproduct bij een verzekeringsmaatschappij.

2. Opdrachten die een doorlopend Servicecontract kennen:
Bij opdrachten die een doorlopend Servicecontract kennen, kunt u deze voldoen middels het afgeven van een SEPA machtiging (automatische incasso). Deze machtiging geeft u af in Mijn Advies en Kies.

Vanaf het moment dat u per email een bestelbevestiging van uw opdracht ontvangen heeft en daarmee een betalingsverplichting met ons bent aangegaan, staat direct het verzoek tot het betalen van deze opdracht klaar op Mijn Advies en Kies. U ontvangt na 24 uur per email een betalingsherinnering, wanneer u de betaling nog niet heeft afgerond.

De betaling voor de werkzaamheden van onze opdracht (Servicecontract en eventueel eenmalige vergoeding) staat geheel los van de betaling van een premie van een eventueel verzekeringsproduct bij een verzekeringsmaatschappij.

Bij Servicecontracten i.c.m. een eenmalige vergoeding is bij het vaststellen van het totale tarief voor onze werkzaamheden rekening gehouden dat het Servicecontract direct ingaat bij het aangaan van de opdracht (moment van ontvangst van de bestelbevestiging).

Premies van verzekeraar(s):
Voor alle duidelijkheid, de premies van verzekeringsproducten van verzekeraars die eventueel gepaard gaan met de opdracht, staan geheel los van de tarieven voor onze werkzaamheden. In onze opdrachtbevestigingen vindt u enkel en alleen de tarieven voor onze werkzaamheden. Wanneer wij, als mogelijk onderdeel van onze opdracht, u verzekeringsofferte(s) of polis(sen) aanbieden, vindt u hierin de premies die de verzekeraar(s) vragen voor het afdekken van de gewenste risico’s.

Bij Advies en Kies houden we van duidelijk communiceren. Dat is wel zo prettig. Daarom hebben we in het kort, in hoofdlijnen, voor u opgesomd welke diensten u wėl en niet van ons kan verwachten.

– Inventarisatie: bij deze opdracht inventariseren we niet uw persoonlijke situatie en uw wensen.
– Analyseren: bij deze opdracht analyseren en controleren we niet uw (persoonlijke) gegevens en omstandigheden.
– Informeren: Bij deze opdracht ontvangt u geen informatie over het onderwerp van uw keuze.
– Adviseren: Bij deze opdracht gaan we u niet adviseren.
– Bemiddelen (berekeningen): Bij deze opdracht maken wij mogelijk een offerte(s) of berekeningen voor u.
– Bemiddelen (afsluiten): Bij deze opdracht zullen we wel voor u bemiddelen aan de hand van de door u zelf gemaakte keuzes (bijvoorbeeld het wijzigen van van een financieel product).

Beperking van onze aansprakelijkheid
Advies en Kies is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die u lijdt en die het gevolg is van de aanschaf van een pakket uit het Doe-het-Zelf aanbod op haar website(s) en het vervolgens afsluiten van het betreffende financiële product.

Wij gaan ervan uit dat u de door ons of door de aanbieder van uw financiële product aan u verstrekte informatie over uw financiële product ontvangen en begrepen heeft.

Servicecontract: Bij deze opdracht is geen servicecontract van van toepassing.
BTW en/of assurantiebelasting: Omdat bij deze opdracht de intentie bestaat om te bemiddelen betaalt u over het tarief van deze opdracht geen 21% BTW. Het tarief is eveneens vrijgesteld van 21% assurantiebelasting.
Provisie: U ontvangt doorgaans 100% korting op de doorlopende reguliere provisie van de gekozen verzekeraar(s).

AOV Wijzigen Doe-Het-Zelf
Betaalmogelijkheden
12
Wil je een adviseur op locatie?
Servicecontract
In één keer: 145,00 Daarna per maand: 0,00