Meld nu je schade
Wat als je bedrijf stil komt te liggen?dinsdag, 12 september, 2023

Na een brand, storm of inbraak heb je als ondernemer materiële schade. Maar het kan ook zijn dat je zaak tijdelijk dicht moet. Dat kost je omzet terwijl je wel je medewerkers moet doorbetalen. Dat risico is te verzekeren met een bedrijfsschadeverzekering. Let wel goed op de voorwaarden en wees extra alert wanneer je je tegen de gevolgen van wateroverlast wilt verzekeren.

Een bedrijfsschadeverzekering wordt vaak gesloten in combinatie met een inventaris- en goederenverzekering of een gebouwenverzekering. Waar deze producten de materiële schade vergoeden, is de bedrijfsschadeverzekering er voor de gevolgen van deze schade. Het loont de moeite om goed naar de verschillen in voorwaarden te kijken en te beoordelen waar jouw onderneming het meeste mee geholpen is.

Verschillen

Wat wanneer er bijvoorbeeld bedrijfsschade optreedt in geval van een materiële schade bij een toeleverancier waarvan je bedrijf afhankelijk is? Onderzoeksbureau MoneyView zocht uit dat in minder dan de helft van de gevallen die kosten worden vergoed. Wordt er wel een vergoeding verleend, dan is die altijd gemaximeerd.

En wat wanneer een winkelcentrum moet sluiten door bijvoorbeeld een brand? Als jouw onderneming daar is gevestigd, dan heb je daar last van, ook als de eigen winkel niet getroffen is door die brand. Bijna driekwart van onderzochte producten biedt in zo’n geval dekking, zegt MoneyView. Voordat je een verzekering afsluit is het dus van belang om de risico’s van jouw specifieke onderneming in kaart te (laten) brengen en te kijken of die situaties gedekt zijn.

Overstroming

De situatie van wateroverlast verdient extra aandacht. Overstromingen als gevolg van een primaire waterkering (direct aan zee of grote rivier) zijn voor een MKB-ondernemer niet te verzekeren. Verzekeraars verlenen in toenemende mate wél dekking voor het overstromen van secundaire waterkeringen (langs regionale rivieren of kanalen) als het gaat om materiële schade. Echter: slechts 27 procent van de verzekeringen vergoedt op dat moment ook de bijbehorende bedrijfsschade, zo onderzocht MoneyView.

Als het gaat om bedrijfsschade als gevolg van directe en indirecte neerslag en opeenhoping van water op het dak dan zijn de voorwaarden ruimhartiger en volgt bij iets minder dan driekwart van de verzekeringen een schadeloosstelling. Is je bedrijf kwetsbaar voor een overstroming, wees dan dus extra alert wanneer je een verzekering selecteert.

Anderen lazen ook
Tips tegen een betaal-later-kater
Tips tegen een betaal-later-kater Lees meer
Subsidieloket Brede Weersverzekering open tot en met 15 mei
Subsidieloket Brede Weersverzekering open tot en met 15 mei Lees meer
Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van het laatste nieuws Klik hier en bekijk onze Servicebrieven >
Schrijf mij nu in