Meld nu je schade
Wat betekent Prinsjesdag 2021 voor mij?woensdag, 22 september, 2021

De Rijksbegroting is natuurlijk interessant, maar veel belangrijker zijn de effecten van Prinsjesdag 2021 op jouw eigen privé-huishoudboekje. Een overzicht van de belangrijkste voorstellen in vogelvlucht.

Koopkracht

De cao-lonen zullen in 2022 naar verwachting met 2,2 procent stijgen, maar dat effect wordt getemperd door de inflatie: het leven wordt 1,8 procent duurder. Dat leidt er in combinatie met andere maatregelen toe dat de reële loonstijging uitkomt op 0,4 procent en dat de gemiddelde koopkracht er met slechts 0,1 procent op vooruitgaat.

Thuiswerken

Veel werknemers en werkgevers willen afspraken maken om ook na de coronacrisis (deels) thuis te blijven werken. Het kabinet introduceert daarvoor per 1 januari 2022 een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding van maximaal € 2 per dag. Dat bedrag dekt de kosten van energie, toiletpapier en koffie. Voor het inrichten van een thuiswerkplek kon een werkgever al een onbelaste vergoeding geven.
Ook blijft een onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer voor woon-werkverkeer bestaan voor de dagen dat de werknemer naar kantoor gaat. De werknemer en werkgever kunnen vaste afspraken maken over het aantal dagen per week waarop de werknemer thuiswerkt, zodat de werkgever een vaste vergoeding kan geven. Die vergoeding hoeft niet te worden aangepast als incidenteel op een thuiswerkdag toch op kantoor wordt gewerkt, of andersom.

Eigen woning

Per 1 januari 2022 wordt het maximale belastingpercentage waartegen aftrek van hypotheekrente mogelijk is verlaagd naar 40%. Dit percentage stond al vast en daalt de komende jaren verder. Ook treft het kabinet gedetailleerde maatregelen rondom bepaalde beperkingen op de hypotheekrenteaftrek. Het gaat dan om mensen die samen met een partner een woning kopen en daarvóór zelf ook al een koopwoning hadden. Of om mensen die een koopwoning hebben met een partner die komt te overlijden.

Huren

Het kabinet wil dat huurders in meer situaties huurtoeslag krijgen of behouden. Het gaat om de situatie waarbij een kind uit het huishouden (nog) geen verblijfsvergunning heeft en daarnaast om een verruiming van het recht op huurtoeslag als de huur stijgt tot boven de huurtoeslaggrens.

Inkomstenbelasting

Het belastingtarief voor inkomens tot 69.398 euro daalt volgens verwachting naar 37,07 procent. Dat is 0,03 procentpunt lager dan een jaar eerder. Voor gepensioneerden met inkomens tot 35.472 euro komt het tarief in 2022 uit op 19,17 procent.

Vermogensbelasting

Spaarders betalen vanaf 2022 geen vermogensbelasting over hun vermogen tot € 50.650 (of € 101.300 met fiscaal partner). Deze bedragen stijgen dus iets: ze liggen op 50.000 en 100.000 euro. Het tarief van de box 3-belasting blijft 31%.

Zelfstandigenaftrek

Op grond van het Belastingplan 2021 wordt de zelfstandigenaftrek geleidelijk afgebouwd totdat deze in 2036 op € 3.240 uitkomt. In de jaren tot en met 2027 bedraagt de afbouw € 360 per jaar. In 2022 bedraagt de zelfstandigenaftrek nog € 6.310 (2021: € 6.670).

Ouders met kinderen

Per 2 augustus 2022 krijgen ouders 9 weken van het ouderschapsverlof doorbetaald. Om de kosten hiervan deels te compenseren, wordt het maximumbedrag van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) vanaf 2022 met € 318 per jaar verlaagd. Dat is ongunstig voor ouders met kinderen tot 12 jaar en een inkomen boven de 27350 euro.

Zorg

De premie voor de basisverzekering zal naar verwachting met ongeveer 2,75 euro per maand stijgen. Zorgverzekeraars maken de uiteindelijke premies later dit jaar bekend. De premiestijging wordt voor mensen met een lager inkomen gecompenseerd via de zorgtoeslag. Het eigen risico blijft 385 euro.

 

 

Anderen lazen ook
Tips tegen een betaal-later-kater
Tips tegen een betaal-later-kater Lees meer
Subsidieloket Brede Weersverzekering open tot en met 15 mei
Subsidieloket Brede Weersverzekering open tot en met 15 mei Lees meer
Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van het laatste nieuws Klik hier en bekijk onze Servicebrieven >
Schrijf mij nu in