AOV Movir CompleetVoor ondernemers die een Movir AOV willen

Je bent een ondernemer en je wil graag een AOV afsluiten. Je hebt de AOV markt al verkend en je hebt je keuze al gemaakt. Het gaat een Movir AOV worden.

Movir staat staat als AOV verzekeraar al geruime tijd bekend om zijn goede service en kwaliteit. Van oudsher verzekerde Movir alleen de doelgroepen: Artsen, specialisten, advocaten, notarissen en accountants tegen arbeidsongeschiktheid. Een HBO of WO opleiding was daarbij vereist op deze beroeps AOV af te kunnen sluiten.

De laatste jaren heeft Movir ook AOV producten in de markt gezet voor andere doelgroepen. Vanaf nu kan nagenoeg elk type ondernemer, ongeacht de vooropleiding en/of beroep, een Movir AOV afsluiten. Daarmee komt Movir in ieders bereik.

Movir kent een ruime keuze aan AOV producten en daarbij ook nog een groot pallet aan verschillende dekkingen. Bij dit pakket helpen we je stap voor stap om een passende Movir AOV af te sluiten. We informeren je eerst over de mogelijkheden van een AOV. Vervolgens inventariseren jouw persoonlijke wensen en doelen.

Welke verwachting heb je bij het afsluiten van jouw Movir AOV? Wat is je huidige maar ook toekomstige financiële situatie wanneer je uitvalt door arbeidsongeschiktheid? Movir kent unieke mogelijkheden om jouw situatie goed af te dekken.

Nadat we al deze gegevens hebben verzameld, maken we een goede analyse. Uit deze analyse volgt vervolgens de “bouwtekening” van jouw Movir AOV. In het AOV adviesrapport geven we per onderdeel advies en daarbij ook de onderbouwingen. Welke onderdelen? Denk aan: de verzekerde bedragen, de eigen risico periode (wachttijd), de eindleeftijd, indexaties, het arbeidsongeschiktheidscriterium, extra kosten dekkingen, enz., enz.

Bij dit pakket, maken we alleen Movir AOV berekeningen voor je en vragen we alleen Movir AOV offertes voor je. We zetten de verschillende scenario’s en Movir producten naast elkaar. Deze vergelijkingen presenteren we jou in ons AOV advies rapport. Wil je graag dat we meerdere AOV verzekeraars vergelijken? Kies dan voor AOV Compleet. Bij die opdracht kijken we breder dan Movir en verkennen we de AOV markt voor je.

Uiteindelijk helpen we je om een goede keuze te maken en adviseren wij je, welke Movir AOV offerte goed bij jou past. Heb je een AOV lopen? Dan betrekken we deze ook bij de analyse en het advies. Wanneer dit nodig is, kunnen we deze uiteindelijk ook voor je opzeggen of zelfs aanpassen.

De laatste stap is dat we de door jouw gewenste AOV aanvragen bij Movir. Ook hier ondersteunen we je bij het aanvraag- en acceptatieproces.

Vergis je niet, Movir heeft heel veel te bieden op gebied van AOV producten. De Movir Momentum AOV en Soepel & Zeker AOV, bieden beide ruime keuzes in verschillende AOV dekkingen. De keuze voor een schade- of juist een sommenvariant kan een aanzienlijk verschil maken bij een mogelijke uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Als AOV specialist helpen we je stap voor stap met het uitzoeken en afsluiten van een passende Movir AOV.

Wat gaan we voor je doen? In de onderstaande opdrachtspecificatie kun je precies per onderdeel lezen wat dit pakket (onze opdracht) inhoudt.

Bij deze opdracht is het primaire doel om voor voor u een passende Movir AOV af te sluiten. We betrekken daarbij alleen de AOV producten van Movir en niet van andere AOV verzekeraars. Mocht u dat toch wensen, dan verwijzen wij u graag naar een ander opdracht tot dienstverlening (zie pakket: AOV Compleet).

Na het informeren over een AOV, doorloopt u de online inventarisatie. Wij analyseren vervolgens uw gegevens en gebruiken deze voor de opmaak van uw persoonlijke AOV adviesrapport. Hierin vindt u alleen vergelijkingen van Movir AOV producten. We adviseren u vervolgens een passende Movir AOV en helpen u met het afsluiten daarvan.

U ontvangt van ons algemene informatie over een AOV.

We inventariseren uw (financiële) situatie bij arbeidsongeschiktheid, uw kennis en ervaring, uw doelstellingen en uw risicobereidheid. Deze inventarisatie doorloopt u middels een online vragenlijst. Daarnaast vragen wij u via een handige online checklist, om diverse documenten aan uw online dossier toe te voegen. Bijvoorbeeld lopende AOV’s, jaarcijfers en/of begrotingen, pensioenregelingen, enz.

Over het algemeen geldt, des te meer informatie u met ons kan delen over uw situatie en uw wensen, des te beter kunnen wij u adviseren en voor u op zoek gaan naar een passende Movir AOV. We willen u dan ook vragen om zo veel mogelijk informatie met ons te delen.

Wij analyseren de gegevens vanuit de inventarisatiefase en de door ons ontvangen stukken. Deze informatie gebruiken wij grotendeels ter onderbouwing van het advies.

U ontvangt een duidelijk adviesrapport en met daarin een samenvatting waarin u per onderdeel kunt lezen wat ons advies is en de onderbouwing daarbij. De volgende onderdelen komen o.a. daarbij aan bod:
Advies en onderbouwende berekening om de verzekerde som(men) vast te stellen;
Advies en onderbouwende berekening om de eigenrisico periode (wachttijd) te bepalen;
Advies en onderbouwende berekening om de eindleeftijd te bepalen;
Advies en onderbouwing m.b.t. type AOV en tegen welke kwaliteit;
Advies en onderbouwing m.b.t. arbeidsongeschiktheidscriterium en uitkeringsdrempel;
Advies en onderbouwing m.b.t. tarifering, premiecondities en kortingsmogelijkheden.

Uiteraard bespreken we dit adviesrapport (online) met u en ook de daarbij verschillende verzekeringsmogelijkheden.

Wij vragen offerte(s) voor u op bij één aanbieder: Movir. Wij maken een vergelijking van deze Movir offerte(s). De vergelijkingen zijn op basis van premie en geselecteerde onderdelen van de voorwaarden. De vergelijkingen vindt u in het adviesrapport.

We geven u uiteindelijk een advies over welke Movir offerte voor uw een passend oplossing is voor de risico’s die u wilt dekken. Dit voor het/de risico(’s) zoals ook bij introductie beschreven. Ons advies en de onderbouwing daarvan vindt u in het adviesrapport.

Wij begeleiden u bij het aanvragen van het gekozen financiële product en wij verzorgen het contact met Movir, met als doel om het financieel product voor u af te sluiten. Wij controleren de ontvangen opgestelde overeenkomst(en) en/of polis(sen). Vervolgens zeggen we in samenspraak met u eventueel oude overeenkomsten van verzekeraars op. Wij archiveren het dossier en de ontvangen overeenkomst(en) en/of polis(sen) voor u in ons systeem.

Opmerking: Verzekeraars bestuderen het door ons aangeboden dossier of zij voor dit risico een offerte wensen uit te geven en/of het risico wensen te accepteren. De mogelijkheid bestaat bij bepaalde risico’s dat verzekeraars geen of een beperkte offerte en/of dekking wensen aan te bieden. Wij kennen wel een inspanningsverplichting maar geen resultaatverplichting bij dergelijke situaties.

Bij Advies en Kies houden we van duidelijk communiceren. Dat is wel zo prettig. Daarom hebben we in het kort, in hoofdlijnen, voor u opgesomd welke diensten u wėl en niet van ons kan verwachten.

Inventarisatie: bij deze opdracht inventariseren we wel uw persoonlijke situatie en uw wensen.

Analyseren: bij deze opdracht analyseren en controleren we wel uw (persoonlijke) gegevens en omstandigheden.

Informeren: Bij deze opdracht ontvangt we u wel informatie over het onderwerp van uw keuze.

Adviseren: Bij deze opdracht gaan we u wel adviseren.

Bemiddelen (berekeningen): Bij deze opdracht maken we wel offerte(s) of berekeningen voor u.

Bemiddelen (afsluiten): Bij deze opdracht zullen we wel voor u bemiddelen (bijvoorbeeld het afsluiten van van een financieel product).

Servicecontract: Bij deze opdracht is wel een servicecontract van van toepassing.
BTW en/of assurantiebelasting: Omdat bij deze opdracht de intentie bestaat om te bemiddelen betaalt u over het tarief van deze opdracht geen 21% BTW. Het tarief is eveneens vrijgesteld van 21% assurantiebelasting.
Provisie: U ontvangt doorgaans 100% korting op de doorlopende reguliere provisie van de gekozen verzekeraar(s).

AOV Movir Compleet
Betaalmogelijkheden
12
Wil je een adviseur op locatie?
Servicecontract
In één keer: 808,25 Daarna per maand: 13,25