AOV Overstap 1 op 1
AOV Overstap 1 op 1Voor ondernemers met een AOV

Als ondernemer heb je al een geruime tijd een AOV. Je vraagt je af of je jouw AOV nu niet goedkoper kan afsluiten. De premie is de afgelopen jaren namelijk behoorlijk gestegen. Bijvoorbeeld door het vervallen van de aanvangs- of starterskorting, maar wellicht ook door premieverhogingen van de verzekeraar.

Je wilt graag een goede AOV marktverkenning op basis van nagenoeg dezelfde uitgangspunten (dekkingen) als je huidige AOV. Een goede rapportage waarin de premies en de voorwaarden van diverse AOV verzekeraars worden vergeleken met jouw AOV. Op deze manier kunnen we samen bepalen welke verzekeraar jou een goede aanbieding doet. Welke premiebesparing is voor jou mogelijk?

Nadat we samen keuze hebben gemaakt uit de AOV vergelijking voor een nieuwe verzekeraar, gaan we deze AOV voor je aanvragen. We begeleiden je tijdens dit aanvraagproces van offerte tot polis. Zodra je geaccepteerd wordt, kunnen we ook de opzegging van je oude AOV verzorgen. Desgewenst helpen we ook met een voorlopige dekking, zodat je minder risico loopt tijdens dit aanvraagproces.

Bij deze opdracht brengen we niet alleen de mogelijkheden in kaart middels een AOV vergelijking, we helpen je ook met het afsluiten van de door jou gewenste AOV. Dit allemaal op basis van de uitgangspunten van jouw huidige AOV. Dat betekend dan ook, dat we geen advies geven over bijvoorbeeld de verzekerde bedragen, de eigen risico periode of de eindleeftijd (verzekeringsduur). Het enige wat we wel actualiseren is je huidige beroep en je werkzaamheden.

Wanneer je wel advies wilt over alle dekkingen van een AOV, dan kun je beter kiezen voor AOV Compleet.

Wat gaan we voor je doen? In de onderstaande opdrachtspecificatie kun je precies per onderdeel lezen wat dit pakket (onze opdracht) inhoudt.

U heeft een geruime tijd een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). U vraagt zich af of er in de markt een goedkoper alternatief is. Dit op basis van nagenoeg dezelfde verzekerde rubrieken van uw huidige AOV.
Dit is het doel van deze opdracht. Het onderzoeken of er op uw AOV premie bespaart kan worden. Bij een gunstig resultaat, wilt u vervolgens een nieuwe AOV af te sluiten o.b.v. dezelfde uitgangspunten als uw huidige AOV. Wij inventariseren, analyseren en adviseren slechts over één rubriek en dat is het te verzekeren beroep.

Wanneer u toch advies wilt over alle rubrieken van uw AOV, dan adviseren u een andere type opdracht zoals AOV Compleet.

U ontvangt van ons algemene informatie over een AOV.

Het enige onderdeel wat we inventariseren is uw beroep en de daarbijbehorende werkzaamheden.

Het enige onderdeel wat we analyseren is uw beroep en de daarbijbehorende werkzaamheden.

U ontvangt een duidelijk adviesrapport waar wij u enkel en alleen advies geven over:
Het te verzekeren beroep en/of beroepen
De te verzekeren werkzaamheden

Over de overige onderdelen van uw AOV geven we geen advies maar gebruiken de verzekerde rubrieken op uw huidige AOV als uitgangspunt. Zie ook het onderdeel: Bemiddelen/offerte(s)

Uiteraard bespreken we dit adviesrapport (online) met u.

Wij maken voor u berekeningen en/of offerte(s) bij de door ons geselecteerde AOV verzekeraars. Daarbij gebruiken we zoveel mogelijk dezelfde verzekerde rubrieken op huidige AOV als uitgangspunt voor onze berekeningen.
Er is één uitzonderingen voor het onderdeel Beroep en werkzaamheden. Deze rubriek actualiseren we.

De rubrieken die we van uw huidige AOV 1 op 1 overnemen zijn o.a.:
De verzekerde bedragen
De eigenrisico periode (wachttijd)
De eindleeftijd en/of de looptijd en/of verzekeringsduur
Het arbeidsongeschiktheidscriterium en de uitkeringsdrempel
Type AOV

U ontvangt van ons een rapportage van dit onderzoek. In deze rapportage is een premie- en voorwaardenvergelijking opgenomen.

Bij deze opdracht ligt de focus volledig op het doel om premie besparen.

We geven u uiteindelijk een advies over welke offerte voor uw een passend oplossing is voor het doel die u wilt behalen. Dit zoals ook bij introductie is beschreven. Ons advies en de onderbouwing daarvan vindt u in het adviesrapport.

Wij begeleiden u bij het aanvragen van het gekozen financiële product en wij verzorgen het contact met de betrokken aanbieder met als doel om het financieel product voor u af te sluiten. Wij controleren de ontvangen opgestelde overeenkomst(en) en/of polis(sen). Vervolgens zeggen we in samenspraak met u eventueel oude overeenkomsten van verzekeraars op. Wij archiveren het dossier en de ontvangen overeenkomst(en) en/of polis(sen) voor u in ons systeem.

Opmerking: Verzekeraars bestuderen het door ons aangeboden dossier of zij voor dit risico een offerte wensen uit te geven en/of het risico wensen te accepteren. De mogelijkheid bestaat bij bepaalde risico’s dat verzekeraars geen of een beperkte offerte en/of dekking wensen aan te bieden. Wij kennen wel een inspanningsverplichting maar geen resultaatverplichting bij dergelijke situaties.

We geven graag duidelijkheid over onze tarieven en de premies van verzekeraars daar waar mogelijk is.

Onze tarieven

We kennen verschillende methodieken als vergoeding(en) voor onze werkzaamheden:

1. Opdrachten die een éénmalig tarief kennen:
Éénmalige tarieven kunt u ineens betalen middels Ideal of zonder rente- en opslagkosten gespreid betalen over 12 gelijke maandtermijnen. Wanneer u kiest voor gespreid betalen, middels SEPA machtiging (automatische incasso), dan start de incasso van de eerste maandtermijn direct vanaf het moment van de bevestiging van uw bestelling en het activeren van de SEPA machtiging in Mijn Advies en Kies.

Vanaf het moment dat u per email een bestelbevestiging van uw opdracht ontvangen heeft en daarmee een betalingsverplichting met ons bent aangegaan, staat direct het verzoek tot het betalen van deze opdracht klaar op Mijn Advies en Kies. U ontvangt na 24 uur per email een betalingsherinnering, wanneer u de betaling nog niet heeft afgerond.

De betaling voor de werkzaamheden van onze opdracht staat geheel los van de betaling van een premie van een eventueel verzekeringsproduct bij een verzekeringsmaatschappij.

2. Opdrachten die een doorlopend Servicecontract kennen:
Bij opdrachten die een doorlopend Servicecontract kennen, kunt u deze voldoen middels het afgeven van een SEPA machtiging (automatische incasso). Deze machtiging geeft u af in Mijn Advies en Kies.

Vanaf het moment dat u per email een bestelbevestiging van uw opdracht ontvangen heeft en daarmee een betalingsverplichting met ons bent aangegaan, staat direct het verzoek tot het betalen van deze opdracht klaar op Mijn Advies en Kies. U ontvangt na 24 uur per email een betalingsherinnering, wanneer u de betaling nog niet heeft afgerond.

De betaling voor de werkzaamheden van onze opdracht (Servicecontract en eventueel eenmalige vergoeding) staat geheel los van de betaling van een premie van een eventueel verzekeringsproduct bij een verzekeringsmaatschappij.

Bij Servicecontracten i.c.m. een eenmalige vergoeding is bij het vaststellen van het totale tarief voor onze werkzaamheden rekening gehouden dat het Servicecontract direct ingaat bij het aangaan van de opdracht (moment van ontvangst van de bestelbevestiging).

Premies van verzekeraar(s):
Voor alle duidelijkheid, de premies van verzekeringsproducten van verzekeraars die eventueel gepaard gaan met de opdracht, staan geheel los van de tarieven voor onze werkzaamheden. In onze opdrachtbevestigingen vindt u enkel en alleen de tarieven voor onze werkzaamheden. Wanneer wij, als mogelijk onderdeel van onze opdracht, u verzekeringsofferte(s) of polis(sen) aanbieden, vindt u hierin de premies die de verzekeraar(s) vragen voor het afdekken van de gewenste risico’s.

Bij Advies en Kies houden we van duidelijk communiceren. Dat is wel zo prettig. Daarom hebben we in het kort, in hoofdlijnen, voor u opgesomd welke diensten u wėl en niet van ons kan verwachten.

Inventarisatie: bij deze opdracht inventariseren we alleen uw beroep en niet uw persoonlijke situatie & wensen.
Analyseren: bij deze opdracht analyseren en controleren we alleen uw beroep en niet uw (persoonlijke) gegevens en omstandigheden.
Informeren: Bij deze opdracht ontvangt we u wel algemene informatie over een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).
Adviseren: Bij deze opdracht adviseren we alleen over het te verzekeren beroep en we adviseren u niet over de overige rubrieken. Het advies richt zich vooral bij welke AOV verzekeraar u op basis van de dezelfde uitgangspunten als uw huidige AOV een premiebesparing kan realiseren.
Bemiddelen (berekeningen): Bij deze opdracht maken we wel offerte(s) of berekeningen voor u. We gebruiken de rubrieken op uw huidige AOV als uitgangspunt bij de vergelijking.
Bemiddelen (afsluiten): Bij deze opdracht zullen we wel voor u bemiddelen (bijvoorbeeld het afsluiten van van een financieel product).

Servicecontract: Bij deze opdracht is wel een servicecontract van van toepassing.
BTW en/of assurantiebelasting: Omdat bij deze opdracht de intentie bestaat om te bemiddelen betaalt u over het tarief van deze opdracht geen 21% BTW. Het tarief is eveneens vrijgesteld van 21% assurantiebelasting.
Provisie: Advies en Kies biedt u AOV offertes en berekeningen aan waarbij er geen sprake is van provisie. AOV producten die bij Advies en Kies in het agentschap worden ondergebracht, bevatten evenmin provisie.

AOV Overstap 1 op 1
Betaalmogelijkheden
12
Wil je een adviseur op locatie?
Servicecontract
In één keer: 508,25 Daarna per maand: 13,25